Program konferencji Prawo i Medycyna

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawo i Medycyna” to projekt, którego głównymi twórcami są studenci medycyny i prawa z Łodzi. Formuła debaty, której poddawane są kluczowe we współczesnej medycynie hasła, cieszy się sporym zainteresowaniem młodzieży akademickiej, jak i doświadczonych specjalistów. W tym roku miejsce będzie miała już szósta edycja tego przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie ELSA, które jest głównym pomysłodawcą konferencji, to organizacja międzynarodowa, działająca w aż 44 krajach Europy. Jest to największa tego typu grupa, która wyróżnia się działalnością niepolityczna i niezarobkową. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Prawo i Medycyna” to wynik ich współpracy z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego. Ta ciekawa kooperacja zajmuje się rozstrzyganiem wątpliwych kwestii ze styku dwóch dziedzin – prawa i medycyny. Tegoroczna edycja będzie organizowana w Łodzi 11 maja. Udział w niej jest bezpłatny.

Głównymi adresatami konferencji są studenci z całej Polski. Pomysłodawcą zależy, aby szczególnie tych młodych ludzi wciągnąć do dyskusji odnośnie zagadnień, które w przyszłości będą dotyczyć ich pracy zawodowej. Głos doświadczenia na konferencji również jest ważny, dlatego zaproszenie do udziału kierowane jest także do prawników, pracowników naukowych, teoretyków prawa, pracowników branży medycznej. Takie zestawienie gwarantuje różnorodność poglądów i za razem wysoki poziom debaty.

Kluczowy w organizacji tego typu przedsięwzięć jest dobór tematów. W tegorocznej edycji studenci zdecydowali się na zaproponowanie trzech bloków tematycznych. Pierwszy dotyczy obowiązku szczepień. Warto zauważyć, że jest to temat, który poruszany jest nie tylko w środowiskach prawnych lub medycznych, ale dotyczy on ogólnie pojętej debaty publicznej. Problem ten wielokrotnie poruszały media, ale do tej pory nikt nie zestawił poglądów osób zawodowo zajmujących się medycyną z perspektywą stricte prawną. Na konferencji będzie zatem możliwość zapoznania się z argumentami obu stron odnośnie tego zagadnienia. Drugi blok tematyczny poświęcony będzie uregulowaniom prawnym nowych technologii w medycynie. Tutaj znów będziemy mieli świetną okazję do zdobycia wiedzy na temat nowinek medyczny oraz tego, jak odnoszą się do nich zapisy prawne. W tym kontekście zapewne zostaną także poruszone aspekty dotyczące etyki pracy lekarskiej w nawiązaniu do wykorzystywania rozwiązań typu in vitro. Ostatni blok tematyczny zostanie poświęcony wyzwaniom prawnym w medycynie. Tak sformułowany temat daje szerokie pole do popisu dla prelegentów, gdyż wiele dziedzin życia codziennego możemy opisać w kategoriach styku prawa i medycyny. Warto pochylić się w tym temacie nad odpowiedzialnością prawną podmiotu leczniczego. Wielu lekarzu zostaje pozwanych za błąd w sztuce lekarskiej, więc dla młodych adeptów tej dziedziny ciekawa na pewno będzie możliwość zaznajomienia się z granicami ich odpowiedzialności względem prawa.

Zapisy na konferencję prowadzone są za pośrednictwem strony stowarzyszenia ELSA http://pim.elsa.org.pl/registration/.