Gdzie studenci mogą szukać pracodawcy, który zaoferuje im praktyki?

Aby zostać wykwalifikowanym absolwentem uczelni, konieczne może być odbycie praktyk letnich. Nawet jeśli uczelnia nie wymaga takiego działania, warto skorzystać z tej okazji, ponieważ wpisanie praktyk letnich do CV komunikuje przyszłemu pracodawcy, że oprócz czystej teorii, absolwent po odbyciu praktyk posiada także wiedzę praktyczną, która potwierdza gotowość do wykonywania zawodu. Zatem gdzie studenci mogą szukać pracodawcy, który zaoferuje im praktyki? Poniżej krótki przewodnik. 

Im szybciej, tym lepiej

Praktyk i staży studenckich należy szukać już w trakcie roku szkolnego. Jeśli obudzimy się na koniec czerwca, może okazać się, że stanowiska w najbardziej pożądanych firmach są już obsadzone.Niezmiernie ważne jest staranne przygotowanie CV. Niech to nie będzie tylko suchy tekst z przeglądem szkół, warto napisać o swoich osiągnięciach, wolontariacie, czy przynależności do stowarzyszenia studenckiego. Nie należy zrażać się drobnymi niepowodzeniami, wiara w siebie może zdziałać cuda.

Uczelnia źródłem wiedzy

Często sama uczelnia jest ogromnym źródłem wiedzy. Sekretarze w dziekanacie posiadają informacje o firmach, które zatrudniają praktykantów. Na większości uczelni znajduje się także Akademickie Biuro Karier, które pomaga w znalezieniu odpowiedniego miejsca. Ogólnie przyjęte jest, że pracodawcy chętnie przyjmują praktykantów do pracy letniej, ponieważ w firmach, organizacjach i instytucjach każde dodatkowe ręce do pomocy są na wagę złota. Dlatego nie jest rzadkością, że pracodawcy sami zgłaszają się do uczelni z prośbą, aby polecać ich firmę studentom.

Firmy działające w branży

Innym sposobem na nalezienie praktyk jest samodzielne poszukiwanie wakatu w powiązanych branżowo firmach. Student farmacji powinien poszukać wśród okolicznych aptek, jeśli trafi na cierpliwą szefową, na pewno wyniesie z praktyk coś więcej, niż tylko umiejętność układania leków na półkach. Analogicznie — student administracji powinien rozglądać się za wolnymi miejscami w urzędach i instytucjach.

Targi pracy

Bezpośredni kontakt z właścicielami lub przedstawicielami firm na Targach Pracy daje tę przewagę, że można osobiście zaprezentować swoją kandydaturę, a także porozmawiać o warunkach zatrudnienia. Warto zabrać z sobą aktualne CV, ponieważ nawet jeśli nie uda się teraz uzyskać zatrudnienia u pracodawcy, być może zachowa on CV i sam zadzwoni w przyszłości, kiedy będzie potrzebował pracownika.

Urząd Pracy

To tutaj zgłaszają się najczęściej w pierwszej kolejności pracodawcy poszukujący pracowników. Nie należy ignorować tego bardzo ważnego źródła, ponieważ właśnie w Urzędzie Pracy czeka wiele ofert sprawdzonych firm, z których warto skorzystać.

Portale internetowe

Wszechobecny internet daje sporo możliwości, wśród których znajdują się fora branżowe, grupy na portalach społecznościowych, czy też strony z ogłoszeniami o pracy. Zaletą tego rozwiązania jest brak konieczności wychodzenia z domu w celach poszukiwawczych, natomiast wadą — wysłanie CV bez możliwości osobistego zaprezentowania swojej osoby.