PRAWO Z ENERGIĄ – konkurs dla młodych i ambitnych

Znasz się na prawie, a Twoją pasją jest energetyka? Nie czekaj, tylko weź udział w Konkursie PRAWO Z ENERGIĄ!

Prawo z Energią – dla kogo?

Konkurs ten organizowany jest przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań. Jest to największy taki konkurs w Polsce. Z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i prestiżem. Skierowany jest do wszystkich studentów, doktorantów, a także absolwentów studiów związanych z prawem, energetyką i innych pokrewnych kierunków. Jedynym ograniczeniem jest wiek. Uczestnik nie może mieć powyżej 27 roku życia. Zatem wszyscy młodzi specjaliści w tych dziedzinach, którym los planety Ziemia nie jest obojętny, mogą konkurować ze sobą podczas dwuetapowego współzawodnictwa.

Cele konkursu

Konkurs ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat prawa energetycznego w Polsce. Jest to odpowiedź na wydarzenia i sytuacje mające miejsce na co dzień nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Tematy podejmowane przez studentów oscylują wokół polityki energetycznej państwa, liberalizacji rynku gazu, źródeł odnawialnych, wytwarzania energii elektrycznej. Podjęte tematy wynikają z narastającej potrzeby troski o środowisko, które jest nieustannie eksploatowane przez ludzkość i zanieczyszczane.

Jak przebiega konkurs Prawo z Energią?

Młodzi, ambitni ludzie na pierwszym etapie będą musieli napisać esej dotyczący prawa energetycznego. Praca ta ma mieć charakter naukowy, postawiony ma być problem badawczy oraz teza, którą student będzie udowadniał w sposób błyskotliwy, ciekawy i przystępny dla każdego czytelnika. Ważnym elementem prac jest także interpretacja przepisów oraz szeroko pojętego prawa mającego wpływ i związek z energetyką. Jury, w którego składzie są specjaliści zarówno z dziedzin technicznych (wykładowcy, profesorzy), jak i prawa (radcy prawni) oraz redaktor portalu o energetyce wyłaniają pięć najlepszych esejów. Najlepsi na drugim etapie przygotują prezentację, którą omówią publicznie podczas Ogólnopolskiego Finału Prawa Energetycznego. Prezentacja ma trwać mniej więcej 10 minut. Po jej zakończeniu laureaci odpowiadają na pytania, komentarze i interpretacje publiczności. Ostatnią częścią jest właściwa odpowiedź na 20 quizowych pytań odnoszących się do ogólnej wiedzy o energetyce. Gala Finałowa ma duże znaczenie także dla publiczności, która ma możliwość zdobycia praktycznych informacji nie tylko dzięki prezentacjom uczestników konkursu, ale także podczas prelekcji specjalistów.

Nagrody dla najlepszych

Czym byłby konkurs bez wręczania nagród? Tak więc ostatnią częścią, która ma na celu wyróżnienie i docenienie wiedzy i zaangażowania studentów jest wręczenie nagród pieniężnych, wartościowych książek, a także kursów językowych. Nagrody te ułatwią najlepszym dalszy rozwój i edukację. Prócz nagród materialnych przygotowane są także płatne miesięczne praktyki kancelaryjne oraz możliwość opublikowania eseju na portalu CIRE.pl. Konkurs pozwala także na to, by się pokazać i pochwalić wiedzą, dzięki czemu młodzi ludzie zwiększają swoje możliwości w znalezieniu pracy.