Gdzie szukać finansowania projektów studenckich kół zainteresowań

Każda organizacja studencka, podobnie jak koło naukowe ma pewne potrzeby finansowania zarówno inicjatyw organizowanych przez organizację jak i samego utrzymania statutowego organizacji. W tym celu niezbędne jest pozyskanie środków finansowych, które pozwolą takiej organizacji działać skutecznie i w skali całej uczelni, co pozwoli na szerzenie słusznych inicjatyw lub rozprzestrzenianie wiedzy wśród innych studentów.

Organizacje studenckie i koła naukowe – charakterystyka

Każdy student, bez względu na to czy uczęszcza na studia zaoczne czy dzienne, ma prawo i możliwość zrzeszania się w ramach organizacji studenckich oraz kół zainteresowań i kół naukowych. Obecnie koła naukowe działają w każdym możliwym obszarze naukowym a dodatkowo pokrywa popularne zainteresowania jak podróżowanie czy literature. Organizacje są zakładane głównie w celu poszerzania wiedzy oraz umiejętności studentów z zakresu dziedziny nauki, jaka jest promowana przez dane koło naukowe i organizację. W ramach promocji wiedzy, organizacje decydują się na organizację ciekawych konferencji naukowych, szkoleń czy sympozjów. W ramach takich wydarzeń towarzyszy im szereg innych pobocznych aktywności, które mogą pokrywać zarówno warsztaty, panele dyskusyjne, ale też targi materiałów naukowych czy akcje charytatywne, kulturalne i sportowe.

W jaki sposób szukać sponsorów

Organizacja tego typu wydarzeń jak konferencja naukowe i sympozja jest dość kosztownym przedsięwzięciem. W wielu przypadkach pierwsze kroki skierowane są do władz uczelni, które mogą w pewnym wymiarze sfinansować tego typu wydarzenia. Z reguły biuro promocji uczelni wymaga złożenia wniosku, który zawiera formalną wycenę organizacji całego przedsięwzięcia. W tym wypadku z pewnością jakaś część może być sfinansowana z budżetu uczelni wyższej. Nie zawsze jednak wielkość takiej dotacji pozwala na pełną organizację wydarzenia, dlatego niewykluczona będzie pomoc firm zewnętrznych. Warto na samym początku zweryfikować, które firmy już w przeszłości wspierały finansowo organizacje studenckie i koła naukowe, i w najpierw wysłać propozycję do nich. Najłatwiej jest poszukiwać zewnętrznego wsparcia na innych imprezach zewnętrznych takich jak targi pracy, gdzie wystawcy są zainteresowani uwagą studentów, w związku z tym prawdopodobnym jest, iż zechcą w większym stopniu zaangażować się w życie uczelni.

Co takim sponsorom można zaproponować w zamian

Jak wiadomo, firmy zewnętrzne, wspierając finansowo wydarzenia organizowane przez koła naukowe i organizacje studenckie, będzie oczekiwało pewnego rodzaju formy zwrotu z inwestycji. Wielu firmom zależy na reklamie wśród studentów, dlatego możliwość wypromowania się na uniwersytecie będzie dla nich relatywnie tanią formą reklamy w stosunku do ilości studentów, którzy uczęszczają na zajęcia. Każdy duży uniwersytet w Polsce kształci około 15 tysięcy studentów. Taka ilość potencjalnych klientów może skusić wiele firm do wypromowania usług lub produktów, które ta konkretna firma oferuje. Tego typu umowa pomiędzy organizacją studencką a firmą może przysporzyć korzyści obu stronom.