Konferencja Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni, czyli jak chronić tożsamość w Internecie

Jak się bronić przed nowymi zagrożeniami?

Rozwój technologii w naszym kraju oraz transformacje ustrojowe sprawiły, że do Polski Internet zawitał później, niż do reszty Europy. Szybko jednak nadrobiliśmy zaległości i dziś życie bez usług sieciowych wydaje się być niemożliwe, a na pewno graniczy z pewno formą ascetyzmu.

Dotyczy to nie tylko życia pojedynczych obywateli, ale też działania jednostek administracji państwowej, bankowości, przemysłu i sektora usług. Taka powszechność technologii sieciowych wiąże się też niestety z wieloma zagrożeniami, które mogą zostać wykorzystanie nie tylko do kradzieży środków pieniężnych, ale do ataków godzących w bezpieczeństwo narodowe.

Aby zapobiec takim aktom, wymagane są odpowiednie środki, procedury i narzędzia technologiczne. O tym właśnie debatowali zaproszeni goście na X Ogólnopolskiej Konferencji na temat bezpieczeństwa “Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa”,  która odbyła się 26 października 2017 r. w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.

Gdzie kryją się niebezpieczeństwa?

Kryzys migracyjny, wzbudzający niepokój wśród wielu osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju oraz Unii Europejskiej, był inspiracją dla wielu tematów, poruszanych podczas konferencji. A to nie koniec niebezpieczeństw, grożących naszemu państwu w zglobalizowanym świecie. Aby skutecznie wykrywać potencjalne zagrożenia, organy administracji państwowej muszą dostać narzędzia pozwalające przeprowadzić szybką analizę danych pochodzących z wielu źródeł. Dzięki takim analizom, możliwym będzie przygotowanie odpowiednich planów strategii bezpieczeństwa narodowego.

Jakie jednak mają to być narzędzia? Oczywiście adekwatne do rozwoju technologii, czyli informatyczne. Rodzi to jednak kolejne pytania. Które wybrać? Jak je stosować? Co musi za nimi stać, aby były skuteczne i wydajne?

Nad tym i innymi aspektami wykorzystania narzędzi informatycznych w służbie ochrony kraju debatowali ludzie nie tylko związani bezpośrednio z bezpieczeństwem narodowym: reprezentanci centralnej administracji państwowej i służb mundurowych, ale również ludzie biznesu i nauki: naukowcy, przedstawiciele firm informatycznych i delegaci z ośrodków badawczych, skupiających swoje prace na rozwiązaniach z dziedziny wykrywania zagrożeń w różnych sferach życia publicznego: od energetyki, przez telekomunikację, czy bankowość, po infrastrukturę krytyczną dla funkcjonowania państwa.

Prócz tradycyjnych rozważań teoretycznych, znalazło się miejsce na kwestie socjologiczne w kontekście wykrywania zagrożeń oraz dyskusję technologiczną o już istniejących narzędziach informatycznych. Wśród tych ostatnich poświęcono uwagę nie tylko systemom do analiz operacyjnych, ale też tym o przeznaczeniu prewencyjnym, służącym do typowania sprawców przestępstw czy rozpoznawania potencjalnych niebezpieczeństw.

Konferencja, która odbyła się w formule 5 sesji naukowych i jednego panelu dyskusyjnego, doskonale sprawdziła się jako miejsce wymiany zdań między uczestnikami z różnych instytucji na tematy związane z nowoczesnymi technologiami w służbie bezpieczeństwa państwa.