Co to jest ELSA?

ELSA – co kryje się pod tym skrótem?

ELSA (The European Law Student’s Association) – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa to stowarzyszenie, które może poszczycić się faktem, że jest niezależną, nie działającą w celach zarobkowych i nie powiązaną z partiami politycznymi, największą tego rodzaju na świecie, organizacją zrzeszającą młodych prawników i studentów prawa. Swoje początki ELSA zawdzięcza studentom prawa z Polski, Austrii, Niemiec i Węgier, którzy założyli organizację w maju 1981 roku w Wiedniu. Dzisiaj członkami zrzeszenia jest już ponad 30 000 studentów prawa i młodych prawników z 43 krajów Europejskich. W naszym kraju ELSA zaznacza swoją obecność na osiemnastu wydziałach prawa i administracji w szesnastu uczelniach w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Słubicach, Stalowej Woli, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Łączna liczba członków w Polsce wynosi ponad 1500 osób.

Kredo Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa to sprawiedliwy świat, w którym nie ma miejsca na podziały ze względu na różnorodność kulturową, a każdemu należy się odpowiedni szacunek i poczucie godności. Organizacja naucza swoich członków o istotności szacunku i zrozumienia dla innych ludzi i kultur prawnych. ELSA jest w stałym kontakcie z zrzeszonymi studentami i prawnikami z całego świata i nieustannie stara się je rozwijać. Zrzeszenie nawiązuje współpracę ze wszystkimi osobami i organizacjami uczelnianymi, które utożsamiają się z ich celami i poglądami.

ELSA Warszawa

Początek działalności Warszawskiej odnogi organizacji przypada na rok 1989. ELSA Warszawa jest zrzeszeniem elitarnym, ale nie niedostępnym. Jednak sama chęć dołączenia do stowarzyszenia nie sprawi, że automatycznie tak się stanie. Członkiem może zostać każdy student prawa, który odznaczy się dużym zaangażowaniem w pracy na rzecz zrzeszenia podczas trzymiesięcznego okresu próbnego.

Na dzień dzisiejszy ELSA Warszawa ma w swoich szeregach ponad dwustu działaczy zrekrutowanych z grona studentów z wydziałów prawa warszawskich uczelni, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Akademii Leona Koźmińskiego. Cała grupa tworzy mocny i bardzo dobrze prosperujący zespół, który ma na swoim koncie realizację wielu inicjatyw lokalnych i ogólnopolskich. Projekty licznie realizowane w każdym roku stoją zawsze na najwyższym poziomie i odbywają się z udziałem znanych i szanowanych wykładowców. Nad synchronizacją wszelakich działań czuwają cztery statutowe sekcje.

Jak rozpocząć starania o członkostwo w ELSA?

Nie ma w tym nic trudnego. Pierwszy krok to zaopatrzenie się i wypełnienie deklaracji członkowskiej. Po uzupełnieniu potrzebnych danych należy stawić się osobiście na spotkaniu jednej z czterech sekcji Grupy Lokalnej. Następnie etap aktywnej działalności na rzecz stowarzyszenia na przestrzeni trzech miesięcy. Po spełnieniu powyższych warunków kandydat zostaje członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.