Zostań partnerem

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do podjęcia współpracy z naszym Stowarzyszeniem. ELSA jako organizacja non-for-profit nie prowadzi działalności gospodarczej. Organizowane przez nas projekty są w w znaczącej mierze wynikiem udanej kooperacji zarówno z podmiotami prywatnymi, jednostkami naukowymi i instytucjami publicznymi.

Nasi Partnerzy są w działalności Grupy Lokalnej kluczowi – pomagają nam obrać właściwy kierunek działań, wskazać obszary ważne z punktu widzenia świata prawniczego i dostosować projekty do potrzeb rynku pracy. ELSA pomaga im zakorzenić się w świadomości studentów poprzez obecność na wybranych projektach, takich jak konkursy, konferencje, warsztaty lub ogólnopolskie wydarzenia całego Stowarzyszenia, jak Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych czy Dni Edukacji Prawniczej.

W naszej ponad dwudziestoletniej historii mieliśmy okazję współpracować z wieloma podmiotami, dzięki czemu dobrze rozumiemy potrzeby marketingowe naszych Partnerów. Kierowane przez nas oferty są precyzyjnie przygotowywane i starają się odpowiadać zindywidualizowanym potrzebom.

Możliwości współpracy:

1. Partner Grupy Lokalnej – podstawowa forma współpracy z ELSA Warszawa

Partnerzy Grupy Lokalnej to mentorzy i stali towarzysze naszych aktywności. Dołączenie do grona Partnerów ELSA Warszawa otwiera szeroki wachlarz możliwości, począwszy od bezpośredniego uczestnictwa we wszystkich projektach, organizacji indywidualnych wydarzeń w zależności od potrzeb Partnera oraz wykorzystania dostępnych nam kanałów komunikacji i promocyjnych. Każdy Partner może liczyć na:

⇒ udział w cyklicznych projektach organizowanych przez ELSA lub stworzenie wspólnie z nami własnej inicjatywy odpowiadającej jego potrzebom;

⇒ umieszczenie logo i opisu Partnera na stronie ELSA Warszawa (ponad 800 000 odsłon);

⇒ powołanie ambasadora Partnera z ramienia ELSA Warszawa, który będzie jego oficjalnym przedstawicielem w gronie studentów i środowisku akademickim;

⇒ umieszczenie logo Partnera w newsletterze ELSA Warszawa, a także możliwość promocji projektów Partnera za jego pośrednictwem (niemal 2000 odbiorców);

⇒ umieszczenie informacji o Partnerze na Facebook’u ELSA Warszawa (niemal 4000 sympatyków);

⇒ umieszczenie logo Partnera na plakatach, ulotkach, tradycyjnych i elektronicznych środkach promocyjnych oraz innych materiałach Grupy Lokalnej;

⇒ możliwość wystawienia stand’u lub roll-up’a Partnera podczas wydarzeń, którymi będzie zainteresowany;

⇒ zamieszczenie w corocznie wydawanym Niezbędniku dla studentów I roku grafiki z informacjami o Partnerze.

2. Partner Projektu:

Wspólnie z Partnerem opracowujemy najlepsze i najlepiej zaspokajające wzajemne oczekiwania szczegóły wsparcia projektu, zależnie od jego skali, specyfiki, tematyki i grupy docelowej.

3.Inne możliwości współpracy:

⇒ promocja na stronie internetowej i facebooka ELSA Warszawa;

⇒ promocja za pomocą newslettera rozsyłanego przez ELSA Warszawa;

⇒ pomoc w organizacji wydarzeń na wydziałach prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademii Leona Koźmińskiego.
Korzyści ze współpracy:

⇒ zaistnienie w świadomości tysięcy studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Akademii Leona Koźmińskiego biorących aktywnie udział w projektach organizowanych przez ELSA i śledzących naszą aktywność;

⇒ budowanie pozytywnego wizerunku Partnera jako wspierającego działalność społeczną i edukacyjną;

⇒ dostęp do skutecznych kanałów komunikacji i promocji ELSA Warszawa;

⇒ prezentacji Partnera przed szerokim gronem odbiorców na arenie lokalnej, krajowej i międzynarodowej;

⇒ dotarcie do najzdolniejszych, najambitniejszych młodych prawników – potencjalnych praktykantów i pracowników.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt z:

  Wiceprezesem ds. Marketingu: Klaudią Majkutewicz

  • e-mail: vpmarketingt@warszawa.elsa.org.pl
  • tel. 664 677 925