Dyrektorzy przy Zarządzie ELSA Warszawa

Dyrektorzy ds. Zasobów Ludzkich

Beata Olczyk

e-mail: hr@elsa.warszawa.pl

tel: 723 987 800

 

Marta Piotrowska

e-mail: hr@elsa.warszawa.pl

tel: 666 233 681

 

Dyrektorzy ds. Public Relations

 

Aleksandra Kaczmarczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

e-mail: a.kaczmarczyk@student.uksw.edu.pl

tel: 519 789 375

 

Marcin Lorenc (Akademia Leona Koźmińskiego)

e-mail: pr@elsa.warszawa.pl

tel: 696 700 763

 

Jakub Rykowski (Uniwersytet Warszawski)

e-mail: pr@elsa.warszawa.pl

tel: 663 500 027

 

Dyrektor ds. Komputeryzacji i Informatyzacji

Mateusz Zając

e-mail: zajac.mateusz11@gmail.com

tel: 785 947 684

 

Dyrektor ds. Kontaktów Międzynarodowych

Michalina Woźny

e-mail: m.wozny@elsa.warszawa.pl

tel: 728 811 534

 

Dyrektor ds. Praktyk Lokalnych STEP

Arkadiusz Domasat

e-mail: a.domasat@elsa.warszawa.pl

tel: 514 309 243

 

Dyrektor ds. Finansowania Projektów

Kamil Gapski

e-mail: k.gapski@elsa.warszawa.pl

tel: 604 310 207

 

Dyrektor ds. Moot Court

Agnieszka Słowikowska

e-mail: agnieszka.slowikowska@onet.pl

e-mail: mootcourt@elsa.warszawa.pl

tel: 607 031 080

 

Dyrektor ds. Konferencji Międzynarodowej

Hubert Smoliński

e-mail: h.smolinski@elsa.warszawa.pl

e-mail: iccl@elsa.warszawa.pl

tel: 693 392 693