Zarząd Grupy Lokalnej ELSA Warszawa kadencji 2010/2011

10 marca 2010 roku Walne Zgromadzenie Grupy Lokalnej ELSA Warszawa dokonało wyboru Zarządu. W jego skład weszły następujące osoby:

  • prezes: Przemysław Tacij,
  • skarbnik: Adam Klimowski,
  • sekretarz: Dariusz Szydełko,
  • wiceprezes ds. AA: Mariusz Karłowski,
  • wiceprezes ds. Marketingu: Katarzyna Adamiak,
  • wiceprezes ds. PR-u: Ewelina Poradowska,
  • wiceprezes ds. S&C: Kinga Kolasa,
  • wiceprezes ds. STEP: Katarzyna Skwarek.

Gratulujemy i życzymy owocnej kadencji!

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42