XVII Lokalny Konkurs Krasomówczy (11.03.2013r.)- zapisy!

lkk
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – Grupa Lokalna Warszawa zaprasza na XVII edycję Lokalnego Konkursu Krasomówczego, która obędzie się 11 marca 2013 roku o godzinie 10:00 w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim.

Lokalny Konkurs Krasomówczy adresowany jest do studentów prawa i administracji z publicznych i niepublicznych uczelni warszawskich, którzy ukończyli pierwszy rok studiów. Główna idea organizowania konkursu to rozwijanie i doskonalenie umiejętności sprawnego i skutecznego korzystania ze zdobytej w toku studiów wiedzy prawniczej, zdobycie doświadczenia w zakresie płynnego posługiwania się językiem prawniczym oraz podkreślenie znaczenia, istotnych w życiu każdego prawnika, sztuk autoprezentacji, argumentacji oraz oracji.

Zadanie konkursowe polega na wygłoszeniu 10-minutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Uczestnicy występują parami jako przeciwnicy procesowi. Podstawy wystąpień uczestników stanowią kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego przygotowane na podstawie spraw sądowych i wylosowane na tydzień przed konkursem. Każdej ze stron przysługuje prawo do 3-minutowej repliki.

Uczestników konkursu będzie oceniać profesjonalne jury, składające się z warszawskiej palestry oraz kadry naukowe. Zwycięzca weźmie udział w ogólnopolskiej edycji tego konkursu, która odbędzie się w Warszawie. Oprócz tego zwycięzca otrzyma liczne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

ZAPISY: Zgłoszenia przyjmowane są w terminie: 7 – 28 lutego 2013 r.; należy przesyłać je do koordynatora konkursu, Florentyny Frend, na adres lkk2013.warszawa@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, wskazanie dziedziny prawa, w której zgłaszający udział w konkursie chce wystąpić (prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne) oraz oświadczenie osoby zgłaszającej się o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej:
http://www.elsa.warszawa.pl/lkk/regulamin

Więcej informacji o konkursie: http://www.elsa.warszawa.pl/lkk/

Zachęcamy do polubienia fanpage’a Lokalnego Konkursu Krasomówczego: https://www.facebook.com/lokalny.konkurs.krasomowczy , gdzie będziemy na bieżąco informować o wszystkich sprawach związanych z konkursem.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42