XVI Lokalny Konkurs Krasomówczy

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – Grupa Lokalna Warszawa zaprasza na XVI edycję Lokalnego Konkursu Krasomówczego, która obędzie się 6 marca 2012 roku o godzinie 10.00 w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim.

Lokalny Konkurs Krasomówczy adresowany jest do studentów prawa i administracji z publicznych i niepublicznych uczelni warszawskich, którzy ukończyli pierwszy rok studiów. Główna idea organizowania konkursu to rozwijanie i doskonalenie umiejętności sprawnego i skutecznego korzystania ze zdobytej w toku studiów wiedzy prawniczej, zdobycie doświadczenia w zakresie płynnego posługiwania się językiem prawniczym oraz podkreślenie znaczenia, istotnych w życiu każdego prawnika, sztuk autoprezentacji, argumentacji oraz oracji.

Zadanie konkursowe polega na wygłoszeniu 10-minutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Uczestnicy występują parami jako przeciwnicy procesowi. Podstawy wystąpień uczestników stanowią kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego przygotowane na podstawie spraw sądowych i wylosowane na tydzień przed konkursem. Każdej ze stron przysługuje prawo do 3-minutowej repliki.

Uczestników konkursu będzie oceniać profesjonalne jury, składające się z warszawskiej palestry oraz kadry naukowe.  Zwycięzca weźmie udział w ogólnopolskiej edycji tego konkursu, która odbędzie się we Wrocławiu. Oprócz tego zwycięzca otrzyma liczne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 lutego 2012 r.; należy przesyłać je do koordynatora konkursu, Anny Broniszewskiej, na adres lkk2012.warszawa@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, wskazanie dziedziny prawa, w której zgłaszający udział w konkursie chce wystąpić (prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne) oraz oświadczenie osoby zgłaszającej się o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.

Bieżące informacje będą umieszczane na oficjalnej stronie konkursu.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42