XIV Lokalny Konkurs Krasomówczy

Lokalny Konkurs Krasomówczy 201017 marca w Pałacu Kazimierzowskim na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się Lokalny Konkurs Krasomówczy, będący już stałym elementem w krajobrazie przedsięwzięć tworzonych przez studentów dla studentów.

Ideą Konkursu Krasomówczego jest wyłonienie studentów, którzy najlepiej radzą sobie z zadaniami polegającymi na publicznym przemawianiu połączonym z elementem rywalizacji. Jak wiadomo, występowanie przed szerszą, a dla niektórych – przed jakąkolwiek publicznością nie jest zadaniem łatwym i łączy się z ogromnym stresem i zwykłą tremą, która nie jest obca profesjonalnym mówcom. Miejmy nadzieję, że i tym razem Lokalny Konkurs Krasomówczy będzie stanowił nie lada wyzwanie dla jego uczestników.

Lokalny Konkurs Krasomówczy 2010

W Lokalnym Konkursie Krasomówczym zmierzą się studenci prawa i administracji z publicznych i niepublicznych uczelni warszawskich, którzy ukończyli pierwszy rok studiów. Zadanie konkursowe polega na wcieleniu się w rolę pełnomocników procesowych stron – oskarżycieli lub obrońców – i wygłoszeniu dziesięciominutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem I instancji, przy czym obu konkurentom przysługuj prawo do trzyminutowej repliki. Swoje wystąpienia uczestnicy przygotowują na podstawie opracowanych przez organizatorów kazusów z prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, z którymi konkurenci będą mogli zapoznać się odpowiednio wcześniej. Uczestnicy mają możliwość wyboru gałęzi prawa, z której losowany jest ich kazus.

Jury bierze pod uwagę takie aspekty wystąpień uczestników, jak logika w uzasadnieniu, retoryka, poprawność argumentacji o kwalifikacji prawniczej, kultura języka, a także ogólne wrażenia, a więc wszystko to, co jest potrzebne przyszłemu pełnomocnikowi sądowemu.

Organizatorem Lokalnego Konkursu Krasomówczego są studenci należący do Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) w Warszawie. Jest to jeden z wielu przykładów aktywności studentów zrzeszonych w ELSA.

Od wielu lat Lokalny Konkurs Krasomówczy osiaga cel, jaki stawiają przed nim organizatorzy: pokazanie studentom, że zawód prawnika to w równym stopniu wiedza merytoryczna, jak i sposób jej przekazania, że to nie tylko stawianie tez, ale też ich odpowiednia argumentacja. Wcielenie się w rolę pełnomocnika sądowego pozwala studentom na spojrzenie na ich przyszły zawód z nieco innej perspektywy i możliwość oswojenia się ze stresem, jaki wywołuje wypowiedź przed szerszą publicznością. Dzięki temu Lokalny Konkurs Krasomówczy cieszy się tak dużą popularnością zarówno wśród studentów, jak i przyszłych pracodawców.

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 marca 2010; należy przesyłać je do koordynatora konkursu, Łukasza Hnatkowskiego, na adres lkk2010warszawa@gmail.com. Powinno zawierać imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, wskazanie dziedziny prawa, w której zgłaszający udział w konkursie chce wystąpić (prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne) oraz oświadczenie osoby zgłaszającej się o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42