XIII Ogólnopolski Konkurs na Glosę

ELSA Warszawa zaprasza studentów prawa do wzięcia udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do Orzeczeń Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Konkurs ten polega na napisaniu glosy do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z następujących dziedzin prawa: administracyjnego, cywilnego, finansowego, karnego i konstytucyjnego. Uczestnik, który ukończył I rok studiów, wybiera jedno orzeczenie i opracowuje do niego glosę.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę jest stworzenie studentom prawa możliwości nabycia umiejętności w pisaniu uzasadnień do orzeczeń sądowych, a także rozwinięcie aktywności naukowej oraz sztuki argumentacji i obrony własnego stanowiska. Konkurs stwarza także doskonałą możliwość poszerzenia wiedzy z wybranej dziedziny prawa.

Nadesłane przez uczestników prace są oceniane przez Jury składające się z wybitnych autorytetów prawniczych. Jury wybiera Zwycięzcę oraz laureatów Konkursu. Podczas uroczystego finału Konkursu następuje wręczenie atrakcyjnych nagród laureatom. Dodatkową nagrodą może być możliwość opublikowania nagrodzonych prac w prasie prawniczej. W tym roku Finał odbędzie się 17 grudnia o godzinie 16:00 w siedzibie Sądu Najwyższego.

Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie Glosy.

Zapraszamy!

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42