WZGL ELSA Warszawa

Na podstawie § 31 pkt. 5 Statutu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland zwołuję Walne Zebranie Grupy Lokalnej ELSA Warszawa na poniedziałek 7 listopada na godzinę 20:00 w sali A3 w Collegium Iuridicum II przy ulicy Lipowej 4 w Warszawie.

Poniżej przedstawiam wstępny porządek obrad:

  • Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2011.
  • Rozpatrzenie sprawozdań z działalności Zarządu Grupy Lokalnej.
  • Wybór 3 delegatów na XLIV Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland.
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie nadania Piotrowi Szewczykowi tytułu członka wspierającego ELSA Warszawa.


Przypominam także, że na Walnym Zebraniu Grupy Lokalnej osoby, które jeszcze tego nie zrobiły będą miały możliwość uiszczenia składki członkowskiej.

Obecność na Walnym Zebraniu Grupy Lokalnej jest najważniejszym obowiązkiem każdego członka zwyczajnego.

Liczę na Wasze tłumne przybycie!

Pozdrawiam,
Łukasz Kiryłło
Prezes ELSA Warszawa

Wydarzenie na Facebooku.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42