Wyniki VI edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji

logo-SadArbitrazowy-2-800x363Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie ogłosił wyniki VI edycji Konkursu im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji. 

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 10.000 zł otrzymuje: Bartłomiej Panfil za pracę magisterską pt. Zdatność arbitrażowa sporu w prawie polskim, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Popiołka.

II miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 8.000 zł otrzymuje: Barbara Sobowska za pracę magisterską pt. The path towards the extension of an arbitration agreement to non-signatories – polish law perspective, pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Kubasa.

III miejsce i nagrodę pieniężną w kwocie 6.000 zł otrzymuje: Maciej Zych za pracę magisterską pt. Prawne i pozaprawne podstawy orzekania przez sąd polubowny w arbitrażu handlowym, pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego.

Wyróżnienie i nagrodę pieniężną w kwocie po 3.000 zł otrzymują: Piotr Plesiński za pracę magisterską pt. Klauzula porządku publicznego w postępowaniu o uznanie lub wykonanie zagranicznego wyroku arbitrażowego, pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego oraz Krzysztof Rokita za pracę magisterską pt. Uzyskanie dokumentów od strony przeciwnej i osoby trzeciej w międzynarodowym arbitrażu handlowym, pod kierunkiem dr hab. Elwiry Marszałkowskiej-Krześ.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG w dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 12.00.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42