Wykłady prawno-medyczne

EMSA i ELSA Warszawa zapraszają serdecznie na cykl 10 wykładów prawno-medycznych pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WUM prof. dr hab. Marka Kulusa.

Pierwszy wykład odbędzie się w środę 22.02.12 o godzinie 14.30 w Sali Wykładowej Kliniki Dermatologii WUM im. prof. Grzybowskiego , ul. Koszykowa 82a. Tematem będzie „Propedeutyka prawa medycznego”, z podstawowymi zagadnieniami prawnymi zapozna nas specjalista ds. prawa medycznego dr Leszek Bosek, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Katedry Prawa Cywilnego WPiA.

 

 

Na kolejnych cotygodniowych spotkaniach zostaną poruszone tematy dotyczące:

Etyki lekarskiej.
Odpowiedzialności lekarza za błąd w sztuce – w świetle zagadnień cywilnych i karnych.
Wykonywania zawodu, prawa i obowiązki personelu medycznego.
Statusu ciała ludzkiego i zasady jego ochrony.
Organizacji opieki zdrowotnej w Polsce.
Tajemnicy lekarskiej i dokumentacji medycznej.
Europejskiej konwencji bioetycznej a polskiego prawa.
Eksperymentu medycznego.

Wykłady trwające 1,5 godziny będą odbywać się co tydzień.

Informacje dotyczące każdego kolejnego spotkania będą zamieszczane na stronie wydarzenia oraz www.emsa.waw.pl www.elsa.warszawa.pl

Link do wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/314777611906795/

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42