Współczesne kierunku rozwoju prawa autorskiego

W imieniu ELSA Wrocław zapraszamy na organizowaną w dniach 14-15 listopada Konferencję Ogólnopolską Wspolczesne kierunki rozwoju prawa autorskiego.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie najnowszych rozwiązań i regulacji prawnych z dziedziny prawa autorskiego. Pragniemy, by przedsięwzięcie to pozwoliło na zetknięcie praktyki z nauką, co pozwoli na głębszą analizę wybranego przez nas tematu.

Konferencja odbędzie się w pięciu blokach tematycznych:

  • prawa autorskie na gruncie prawa polskiego,
  • prawa autorskie na gruncie prawa międzynarodowego,
  • prawno karne a regulacje walki z piractwem,
  • prawa autorskie a otaczająca nas rzeczywistość,
  • rozwój praw autorskich a rozwój kultury.

Wykłady i dyskusje poprowadzą przedstawiciele świata nauki, pracownicy Urzędu Patentowego, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Wolnej Encyklopedii Wikipedia oraz Policji.

Tematy, jakie pragniemy zaproponować podczas projektu, są niezwykle istotne i aktualne w dobie rozwoju dziedziny prawa autorskiego. Problemy wynikające z braku jego regulacji dotykają wielu dziedzin życia gospodarczego i społecznego w Polsce.

Mamy nadzieję, że konferencja zwróci uwagę na konieczność stałego doskonalenia prawa autorskiego i poruszy dyskusję oraz lawinę pomysłów na rozwój tej dziedziny.

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej ELSA Wrocław oraz na stronie internetowej Ogólnopolskiej Konferencji.

Konferencja bedzie jednym z największych wydarzeń dotyczących kwestii praw autorskich w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat!

Bardzo serdecznie zapraszamy do Wroclawia!

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42