Warsztaty z prawoznawstwa – relacja

W połowie stycznia na Uniwersytecie Warszawskim odbyły się zorganizowane przez ELSA Warszawa warsztaty z prawoznawstwa. Ich celem było przygotowanie studentów I roku prawa do bardzo istotnego egzaminu, dla większości zapewne pierwszego egzaminu ustnego na studiach.

Nic dziwnego, że frekwencja była niezwykle wysoka, nawet mimo późnej pory (godz. 20:00, spotkania trwały 1,5 godziny). W sali 1.2 Collegium Iuridicum II na każde ze spotkań (10, 13 i 17 stycznia 2011 r.) stawiła się liczna grupa spragnionych wiedzy studentów.

Pierwsze ze spotkań składało się z dwóch części. Na początku pan mgr Marcin Romanowicz przedstawił studentom podstawowe informacje na temat norm i przepisów prawnych. Odpowiadał też na wszystkie pytania słuchaczy. Następnie przyszła kolej na sprawdzenie wiedzy – studenci podzielili się na cztery grupy, w ramach których samodzielnie analizowali tekst ustawy oraz różne rodzaje przepisów. Rezultaty swojej pracy mogli zweryfikować pod koniec spotkania. Możliwość praktycznego zastosowania wiadomości z pewnością pomogła je zapamiętać.

Gościem drugiego spotkania był pan dr Tomasz Kozłowski, który opowiedział studentom o różnych aspektach egzaminu z prawoznawstwa, m. in. o jego przebiegu, o stawianych wymaganiach oraz o funkcji jaką ten egzamin pełni na studiach prawniczych. To spotkanie niewątpliwie cieszyło się największym zainteresowaniem – sala z trudem pomieściła wszystkich studentów, zaś zadawanym pytaniom nie było końca. Pan doktor odpowiadał na wszystkie, rozwiewając wszelkie wątpliwości dotyczące egzaminu.

Na ostatnim ze spotkań, pan mgr Tymoteusz Zych omówił najważniejsze koncepcje prawa. Tematem wywodu były przede wszystkim pozytywizm prawniczy oraz prawo natury, lecz nie zabrakło także kilku słów na temat koncepcji realistycznych, argumentacyjnych czy komunikacyjnych. Studenci poznali też najważniejszych przedstawicieli omawianych koncepcji oraz zadawali pytania. Po spotkaniu wszyscy potrafili już udzielić różnych odpowiedzi na pytanie: Czym jest prawo?

Podsumowując, warsztaty z prawoznawstwa były wielkim sukcesem, do którego wydatnie przyczyniły się wiedza, zaangażowanie i entuzjazm prelegentów, którzy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Niewątpliwie związana z osobami gości była niezwykle wysoka, wręcz rekordowa liczba studentów, którzy przyszli na spotkania. Wielu z nich wyraziło także zainteresowanie kolejnymi spotkaniami i wydarzeniami organizowanymi przez ELSA, wpisując swój adres e-mail na rozdawane w czasie spotkań listy.

Rafał Kuchta

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42