Walne Zebranie Grupy Lokalnej – 14.11.2013r.

Informujemy, że 14.11.2013 r. w sali A2 CI II (ul. Lipowa) o godz. 20:00 odbędzie się Walne Zebranie Grupy Lokalnej ELSA Warszawa.

Porządek obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Warszawa:
1. Wybór Organów Walnego Zebrania Grupy Lokalnej:
a) Przewodniczący Walnego Zebrania Grupy Lokalnej
b) Wiceprzewodniczący Walnego Zebrania Grupy Lokalnej
c) Sekretarze Walnego Zebrania Grupy Lokalnej
d) Komisja Skrutacyjna Walnego Zebrania Grupy Lokalnej

2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej.

3. Wybór Delegatów na XLVIII Walne Zebranie Delegatów w Poznaniu:
a) zgłaszanie kandydatów
b) pytania do kandydatów
c) głosowanie

4. Podjęcie uchwał w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu ELSA Warszawa
kadencji 2012/2013:
a) Adriana Palczewska – Prezes Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2012/2013
b) Mateusz Wiśniewski – Sekretarz Generalny Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2012/2013
c) Daria Mikołajska – Skarbnik Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2012/2013
d) Łukasz Strankowski – Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2012/2013
e) Agata Masełko – Wiceprezes ds. Działalności Naukowej Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2012/2013
f) Aleksandra Ozdoba – Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2012/2013
e) Beata Walczyna – Wiceprezes ds. Marketingu Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2012/2013

5. Raport z działalności Zarządu ELSA Warszawa kadencji 2013/2014, pytania do członków Zarządu:
a) Marek Szolc – Prezes Grupy Lokalnej kadencji 2013/2014
b) Aleksandra Młoczkowska– Sekretarz Generalny Grupy Lokalnej kadencji 2013/2014
c) Paweł Mazur – Skarbnik Grupy Lokalnej kadencji 2013/2014
d) Bartosz Niebrzydowski – Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich Grupy Lokalnej kadencji 2013/2014
e) Małgorzata Szafrańska – Wiceprezes ds. Działalności Naukowej Grupy Lokalnej kadencji 2013/2014
f) Aleksandra Burda – Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji Grupy Lokalnej kadencji 2013/2014
g) Katarzyna Rał – Wiceprezes ds. Marketingu Grupy Lokalnej kadencji 2013/2014

6. Zatwierdzenie Protokołu z Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Warszawa
z dnia 6 maja 2013 roku.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Warszawa.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42