Walne Zebranie Grupy Lokalnej

Na podstawie § 31 pkt. 5 Statutu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland zwołuję Walne Zebranie Grupy Lokalnej na 26 marca 2012 roku począwszy od godziny 20:10 (proszę o punktualne przybycie) w sali A2 w Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4.
Najprawdopodobniej gościć będziemy reprezentantów Zarządu EMSA Warszawa.
Na WZGL będziecie mieli możliwość uiszczenia składki członkowskiej (o ile jakiś cudem jeszcze tego nie zrobiliście ;).
Informuję także, że zgodnie ze Statutem ELSA Poland nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Grupy Lokalnej jest podstawą do podjęcia przez Zarząd Grupy Lokalnej uchwały w przedmiocie odebrania członkowstwa.
Pozdrawiam,
Łukasz Kiryłło
Prezes ELSA Warszawa

Porządek obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Warszawa
26 marca 2012 roku
1. Wybór Organów Walnego Zebrania Grupy Lokalnej:
a. Przewodniczący Walnego Zebrania Grupy Lokalnej
Sekretarz Generalny Grupy Lokalnej
b. Wiceprzewodniczący Walnego Zebrania Grupy Lokalnej
c. Sekretarze Walnego Zebrania Grupy Lokalnej
d. Komisja Skrutacyjna Walnego Zebrania Grupy Lokalnej.
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej.
3. Wybór Delegatów na XLV Walne Zebranie Delegatów w Gdańsku
a. zgłaszanie kandydatów
b. pytania do kandydatów
c. głosowanie
4. Raport z działalności Zarządu Grupy Lokalnej ELSA Warszawa kadencji 2011/2012, pytania do członków Zarządu:
a. Łukasz Kiryłło – Prezes Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2011/2012
b. Marta Matejak – Sekretarz Generalny Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2011/2012
c. Wiera Kupczanka – Skarbnik Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2011/2012
d. Jacek Saffell – Wiceprezes ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2011/2012
e. Piotr Szczeciński – Wiceprezes ds. Działalności Naukowej Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2011/2012
f. Krzysztof Kumala – Wiceprezes ds. Seminariów i Konferencji Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2011/2012
g. Damian Szczerbaty – p.o. Wiceprezesa ds. Marketingu Zarządu Grupy Lokalnej kadencji 2011/2012
5. Wybory uzupełniające do Zarządu Grupy Lokalnej ELSA Warszawa kadencji 2011/2012:
a. Wybór Wiceprezesa ds. Marketingu.
6. Zatwierdzenie Protokołu z Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Warszawa z dnia 7 listopada 2011 roku.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Warszawa.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42