Walne Zebranie Grupy Lokalnej ELSA Warszawa

25. maja 2011 r. o 20:00 w Collegium Iuridicum II odbędzie się Walne Zebranie Grupy Lokalnej ELSA Warszawa. Najważniejszym punktem będzie wybór nowego Zarządu GL, którego członkowie pełnić będą funkcje od 1. sierpnia 2011 r. do 31 lipca 2012 r.

Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Warszawa.
 2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej.
 3. Wybór Zarządu ELSA Warszawa kadencji 2011/2012:
 • wybór Prezesa ELSA Warszawa,
 • wybór Sekretarza Generalnego ELSA Warszawa,
 • wybór Skarbnika ELSA Warszawa,
 • wybór Wiceprezesa ds. Międzynarodowego Programu Wymiany Praktyk Studenckich,
 • wybór Wiceprezesa ds. Działalności Naukowej,
 • wybór Wiceprezesa ds. Seminariów i Konferencji,
 • wybór Wiceprezesa ds. Marketingu.
 1. Zatwierdzenie Protokołu z Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Warszawa z dnia 13 kwietnia 2011roku.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Grupy Lokalnej ELSA Warszawa.

Przypominamy, że uczestnictwo w Walnym Zebraniu jest obowiązkiem członka ELSA Warszawa: dwukrotna nieobecność na WZGL może skutkować usunięciem z szeregów Stowarzyszenia.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42