Walne Zebranie GL ELSA Warszawa (05.11.09)

Na podstawie § 31 ust. 5 pkt. 2 Statutu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland zwołuję Walne Zebranie Grupy Lokalnej ELSA Warszawa na 5 listopada 2009 r. (czwartek), godz. 20, sala konferencyjna (106) na pierwszym piętrze w budynku d. CIUW . Proponowany porządek obrad:

  1. Informacje od Prezesa GL ELSA Warszawa;
  2. Wybór delegatów na XL Walne Zebranie Delegatów ELSA Poland;
  3. Uzupełnienie składu Zarządu ELSA Warszawa;
  4. Uchylenie Regulaminu GL ELSA Warszawa.

Kandydatami na wakujące stanowiska VP AA i VP S&C są p.o. VP AA Mariusz Karłowski i p.o. VP S&C Kinga Kolasa.

W związku z łączeniem funkcji VP STEP i p.o. VP Marketingu przez Damiana Szczerbatego nastąpią również zmiany na tych stanowiskach. Kandydatów na ww. stanowiska przedstawię do środy 28.10.2009 r. włącznie.

Uchylenie Regulaminu GL ELSA Warszawa oraz rozdzielenie funkcji VP STEP i p.o. VP Marketingu są realizacją zaleceń Komisji Rewizyjnej.

Proszę wszystkich członków GL o uiszczenie składki członkowskiej w wysokości 20 zł – taka możliwość będzie również na Walnym, Przemek będzie na Was przygotowany!!! 😉

Przypominam, iż obecność na Walnym jest obowiązkiem wszystkich członków GL.

Pozdrawiam,
Maciej M. Sokołowski,
Prezes ELSA Warszawa

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42