VII edycja Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych – relacja

W dniach 20-23 marca odbyła się VII edycja Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych. Projekt ten jest organizowany jednocześnie w 15 miastach Polski, a w tym roku w Warszawie zrealizowany został na dwóch największych wydziałach prawa stolicy – WPiA Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Celem tego projektu było przybliżenie studentom różnych aspektów wykonywania zawodu prawnika oraz możliwości, z jakimi związana jest ścieżka adepta prawa. Poprzez liczne warsztaty i prelekcje, ELSA Warszawa ukazała jak szeroki jest zakres możliwości zatrudnienia po ukończeniu wydziału prawa.

Podstawową kategorią warsztatów na tegorocznych Dniach Edukacji były warsztaty podatkowe, organizowane przez Ernst&Young, Deloitte i KPMG. Przedstawiciele Wielkiej Czwórki omówili różne aspekty prawa podatkowego, poczynając od optymalizacji podatkowej finansowania wewnątrzgrupowego, a na akcyzie od piwa kończąc.

Zdajemy sobie sprawę, że prawo to nie tylko podatki, dlatego gościliśmy również prelegentów z zupełnie odmiennych środowisk. Pani profesor Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, w dyskusji Prawnik pro bono, starała się odpowiedzieć na pytanie czy na prawniku ciąży szczególny obowiązek zaangażowania w działalność charytatywną poprzez, między innymi, nieodpłatne świadczenie usług czy udział w programach edukacyjnych, a także rozbudzić w przybyłych poczucie takiego obowiązku.

Mecenas Michał Kozłowski z kancelarii Krawczyk i Wspólnicy Sp. k. przeprowadził nas przez skomplikowany proces tworzenia własnej kancelarii, na przykładzie jednej z szybciej rozwijających się, jaką jest Krawczyk i Wspólnicy.

Powszechnie uznany, o nieporównywalnym bagażu doświadczeń dr Józef Gurgul, prokurator, pokazał nam, dlaczego to właśnie zawód prokuratora jest najbardziej wymagającym a jednocześnie najbardziej rozwijającym zawodem. Poprzez liczne anegdotki i historie ukazał, jak interesująca może być praca oskarżyciela publicznego.

Nie możemy jednak ograniczać pracy prawnika do własnego polskiego podwórka, dlatego też zaproszeni prelegenci, radca-minister, dr Bogdan Wrzochalski i III sekretarz, pani Ewelina Brudnicka opowiedzieli o zawodzie prawnika dyplomaty, a pan Rafał Rudnicki – kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej, wraz z praktykantami, wyczerpująco poinformował o możliwościach, jakie oferuje Unia Europejska i o procesie rekrutacji w Komisji Europejskiej.

W klimatach międzynarodowych, jak również polityki utrzymane były kolejne dwa panele tegorocznej edycji ODPP. Posłowie Krzysztof Kwiatkowski i Ryszard Kalisz przybliżyli nam ciężką pracę prawnika przy procesie stanowienia prawa w Sejmie. Opowiedzieli o ich ścieżce do sprawowania mandatu i o tym, jak ukończone studia prawnicze wpłynęły na ich dalszy rozwój. Dr Tomasz Kozłowski i mecenas Mikołaj Sowiński poruszyli natomiast niezwykle popularny teraz temat umowy powszechnie znanej jako ACTA. Przedstawili własne przemyślenia dotyczące tego, co ten dokument wprowadza i czy reakcja społeczeństwa na próbę jego podpisania była słuszna czy też nie.

Czy moglibyśmy pracować na arenie międzynarodowej, nie znając trudnej terminologii legal English? Zdecydowanie nie. Z pomocą przyszły dwie szkoły z interesującymi wykładami: szkoła mec. Macieja T. Sawickiego z wykładem LEGAL ENGLISH w praktyce polskich kancelarii i  Specjalistyczna Szkoła Legal English „Transkrypt” z wykładem Legal English training: Introduction to Company Law.

Na zakończenie zaproponowaliśmy studentom projekcję filmu Życie na podsłuchu i debatę wokół celowości, skuteczności i popularyzacji urządzeń podsłuchowych z udziałem pana Piotra Niemczyka – byłego dyrektora Biura Analiz i Informacji UOP, a także byłego Zastępcy Dyrektora Zarządu Wywiadu UOP.

Cztery dni projektu w sposób niezwykle ciekawy pokazały ile możliwości niosą ze sobą studia prawnicze. Następna edycja projektu odbędzie się za rok, a wtedy postaramy się pokazać jeszcze więcej propozycji dla młodych prawników i zaprosić zupełnie innych prelegentów, gdyż ile zawodów, tyle potencjalnych miejsc pracy dla prawników, a zadaniem ELSA jest pokazanie, że perspektywy rozwoju kariery po prawie rysują się wyjątkowo ciekawie.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42