V edycja ITele©t – rozwiń swój intelekt!

Przed nami piąta, jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu  z Zakresu Prawa Własności Intelektualnej, Prawa Nowych Technologii (IP) oraz Prawa Telekomunikacyjnego – ITele©t. Konkurs organizowany jest przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland oraz kancelarię prawną DLA Piper.  Siły w przeprowadzeniu tego wydarzenia połączył doświadczone w organizowaniu konkursów naukowych stowarzyszenie oraz polskie biuro największej globalnej firmy prawniczej.

Chętnych do wzięcia udziału w Konkursie zachęcamy do nadsyłania prac. Termin upływa 10 kwietnia 2012 r.! 

Zwycięzca otrzyma stypendium naukowe w wysokości 10 000 zł. Ponadto wszyscy uczestnicy, których prace zostaną wyróżnione otrzymają możliwość odbycia płatnego stażu w kancelarii DLA Piper, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Wydawnictwo C.H. Beck.

ITele©t został stworzony z myślą o studentach, którzy swoją przyszłość wiążą z prawną ochroną własności intelektualnej, rynkiem komunikacji elektronicznej i nowymi technologiami. Tematyka konkursu związana jest z obszarem wciąż rozwijających się dziedzin prawa. Uczestnicy przy rozwiązywaniu przygotowanych kazusów muszą połączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami logicznego myślenia, aby zastosować w praktyce nabyte w toku studiów umiejętności.

Nad poprawnością nadesłanych prac czuwać będzie grono ekspertów w dziedzinie ochrony własności intelektualnej, nowych technologii oraz prawa telekomunikacyjnego. Ocenie podlegać będzie poprawność merytoryczna, logiczna i językowa, trafność argumentacji, identyfikacja prawa i dobór literatury oraz sposób prezentacji rozwiązania. Wszystkie prace będą sprawdzane z punktu widzenia klienta-przedsiębiorcy, korzystającego z usług kancelarii prawnej.

Wszyscy wyróżnieni studenci spotkają się z Jury oraz organizatorami na uroczystej Gali finałowej, która odbędzie się 10 maja 2012 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie!

Więcej szczegółów na: www.elsa.org.pl/itelect

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42