Urządzenia przesyłowe na prywatnym gruncie a prawo własności

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Katowice, zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Urządzenia przesyłowe na prywatnym gruncie a prawo własności, która odbędzie się 9 marca 2011 roku do budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego mieszczącego się przy ul. Bankowej 11B.

Podczas jej trwania zostaną przedstawione regulacje prawne oraz stosowane praktyki, mające na celu pogodzenie interesu publicznego z prywatnym, w zakresie lokalizacji urządzeń przesyłowych na prywatnym gruncie. Tematyka Konferencji dotyczy zagadnień, które są szczególnie istotne z punktu widzenia problematyki dotykającej przedsiębiorców sieciowych, jak również tych, z którymi borykają się właściciele nieruchomości.

W czasie przedsięwzięcia zostanie podjęta dyskusja nad możliwymi projektami rozwiązań, które mogłyby doprowadzić do pogodzenia interesów obu stron, skutkując tym samym przyspieszeniem budowy infrastruktury technicznej, niezbędnej dla dostarczania: wody, prądu, gazu, ciepła i innych mediów, tak ważnych z punktu widzenia wszystkich obywateli.

Patronat merytoryczny nad Konferencją objął Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Ryszard Mikosz. Wśród prelegentów znajdują m.in. Sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Przewodniczący Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki, Radcy Prawni oraz eksperci akademiccy.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu, w szczególności przedsiębiorców z branży energetycznej, gazowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42