Konkurs PRZEmów

Posted by & filed under Kalendarz, Zaproszenia.

Gdybym cię teraz, Katylino, rozkazał uwięzić i stracić, musiałbym się chyba raczej tego obawiać, aby wszyscy dobrzy obywatele nie powiedzieli, żem zrobił to zbyt późno, niż tego, że mi ktoś zbytnie okrucieństwo zarzuci. (…) Stracony zostaniesz dopiero wtedy, kiedy się już nikt tak niegodziwy, tak występny, tak do ciebie podobny nie znajdzie, kto by nie… Read more »