Rodzic drugiej kategorii? – debata o prawach ojca

Posted by & filed under Kalendarz, Zaproszenia.

Debata odbędzie się 13.03.2012 r. o godzinie 10.30 w sali 108 w bud. 23 (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) na kampusie głównym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3. Tematyka panelu obejmuje zagadnienie praw ojca do egzekwowania możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej przez pozamałżeńskiego a także rozwiedzionego ojca, zwłaszcza w czasie postępowania sądowego, ale także… Read more »