Konferencja „Lobbing w procesie stanowienia prawa”

Posted by & filed under Kalendarz, Konferencje.

24 kwietnia 2010 roku w Sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka w Sejmie RP odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa Lobbing w procesie stanowienia prawa, objęta honorowym patronatem Marszałka Sejmu. Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się wybitni specjaliści z dziedziny prawa konstytucyjnego oraz znawcy tematu. Celem przedsięwzięcia jest ukazanie lobbingu jako legalnego, prawnego narzędzia wywierania… Read more »