Konkursy przedmiotowe: zwycięskie prace z 3 kategorii

Posted by & filed under Konkursy.

Prezentujemy zwycięskich autorów oraz ich prace z konkursów przedmiotowych (kategoria: prawo cywilne, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne). Prawo administracyjne: Magdalena Gniadzik,  Zasada pogłębiania zaufania, sformułowana w art. 8 k.p.a., w orzecznictwie sądów administracyjnych (autorka skorzystała z prawa odmowy publikacji tekstu). Katarzyna Krześnicka, Zasada pogłębiania zaufania, sformułowana w art. 8 k.p.a., w orzecznictwie sądów administracyjnych. Agnieszka Tomczyk, Zasada pogłębiania… Read more »

Konkursy przedmiotowe

Posted by & filed under Konkursy.

ELSA Warszawa we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Administracyjnego, Kołem Naukowym Prawa Cywilnego Lege Artis, Kołem Naukowym Prawa Karnego Temida i Kołem Naukowym Prawa Konstytucyjnego Legislator zaprasza do udziału w konkursach na najlepszą pracę z prawa administracyjnego, cywilnego, karnego i konstytucyjnego. Niniejszy konkurs jest adresowany do wszystkich warszawskich studentów prawa. Jego celem jest propagowanie sztuki… Read more »