Rodzic drugiej kategorii? – debata o prawach ojca

Debata odbędzie się 13.03.2012 r. o godzinie 10.30 w sali 108 w bud. 23 (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych) na kampusie głównym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ul. Wóycickiego 1/3.

Tematyka panelu obejmuje zagadnienie praw ojca do egzekwowania możliwości sprawowania władzy rodzicielskiej przez pozamałżeńskiego a także rozwiedzionego ojca, zwłaszcza w czasie postępowania sądowego, ale także po wydaniu orzeczenia.

W sprawach, w których sąd określa sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, polskie prawo nie stoi na przeszkodzie powierzeniu wyłącznej i pełnej władzy rodzicielskiej ojcu. Tymczasem w praktyce orzeczniczej, pełnia władzy rodzicielskiej jest zazwyczaj przyznawana matce dziecka, natomiast władza ojca jest ograniczana do określonych praw i obowiązków, takich jak prawo odwiedzin czy obowiązek alimentacyjny. W czasie panelu chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest, co powinien zrobić ojciec, aby orzeczenie sądu było dla niego korzystne oraz jak może wyegzekwować jego realizację.


Wśród zaproszonych gości są m. in.:

– Marek Borkowski – radny dzielnicy Praga Południe, Wiceprezes Stowarzyszenia „Centrum Praw Ojca i Dziecka” www.prawaojca.org.pl
– Mateusz Kijowski – Założyciel i autor bloga „nocotytato.org.pl”, „być ojcem mimo wszystko”, Prezydent stowarzyszenia „no co ty Tato” prowadzącego portal i forum dyskusyjne „W Stronę Ojca” – wstroneojca.pl
– Magdalena Grudziecka – mediator
– dr Marcin Białecki – adiunkt, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UKSW, adwokat
– dr Paweł Jaros – Rzecznik Praw Dziecka w latach 2001-2006, wykładowca WPiA UKSW, obecnie pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości
– Ewa Waszkiewicz – sędzia, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych
– Dr Marcin Wielec – adwokat, adiunkt, Katedra Postępowania Karnego WPiA UKSW
– Janusz Faliński – Prezes Fundacji Ojców Pokrzywdzonych przez Sądy
– Przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
– Dr Ewa Milewska – psycholog UW
– Jacek Sztajer oraz przedstawiciele – Stołeczne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca
– Marcin Zaborek – były kurator rodzinny doświadczenie w sprawach ojcowskich , obecnie aplikant adwokacki
– Kazimierz Kłos i goście – Centralne Stowarzyszenie Obrony Praw Ojca i Dziecka
– Janina Fabisiak, Teodozja Strawczyńska – Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców
– przedstawiciel Wydziału Interwencji Komendy Stołecznej Policji
– pracownicy naukowi z Katedry Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich WPiA UKSW
– Renata Niedziela Foksińska, Waldemar Kalinowski, Andrzej Słonawski – IS „Porozumienie Rawskie”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji!

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42