Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest recenzowanym czasopismem naukowym skierowanym do studentów i doktorantów. Projekt ten, zainicjowany w 2011 r., przy współpracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań, nawiązuje do tradycji Przeglądów Prawniczych, opartych m.in. na anglosaskim wzorze „Harvard Law Review”, które wydawane są przez najlepsze uniwersytety w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin prawa a opiekę merytoryczną sprawują nad nim pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji poznańskiego uniwersytetu.

Zapraszamy do zgłaszania artykułów do kwietniowego numeru „Przeglądu Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”. Zrecenzowane artykuły należy przesłać w formie elektronicznej w formacie .doc na adres: ppuam@elsa.poznan.pl, a opinię recenzenta artykułu zgłaszanego do publikacji na adres pocztowy: Przegląd Prawniczy UAM, ul.  Św. Marcin 90, 61-809 Poznań do 17 lutego 2012 roku. Artykuły niezrecenzowane należy przesyłać do 30 stycznia 2012 roku.

Ważna informacja dla autorów: http://xa.yimg.com/kq/groups/1671919/478015162/name/PPUAM%20Informacja%20dla%20autorow.pdf

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42