Prosektorium

Prosektorium jest autorskim projektem ELSA Warszawa (Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa), tworzonym przy współpracy i wsparciu Akademii Medycznej.

Jego celem jest przede wszystkim zacieśnienie relacji między przedstawicielami dwóch niezwykle ważnych dziedzin nauki – prawa i medycyny. Uczestniczyć w nim mogą warszawscy studenci prawa oraz studenci Akademii Medycznej w Warszawie.

Prosektorium przewiduje cykliczne wspólne zajęcia z medycyny sądowej, przygotowujące uczestników do wzięcia udziału w sekcji zwłok. Zajęcia prowadzone będą przez pracownika naukowego Akademii Medycznej. Tematyka ich będzie obejmować:

 1. Pojęcie medycyny sądowej i jej miejsce w dziedzinie nauk medycznych,
 2. Sposoby ustalania czasu śmierci,
 3. Sposoby ustalenia, czy śmierć nastąpiła w wyniku samobójstwa, czy działania osób trzecich,
 4. Problematykę identyfikacji zwłok, odontologii i toksykologii,
 5. Objaśnienie, na czym dokładnie polega praca biegłego medycyny sądowej i jego roli w postępowaniu karnym,
 6. Inne zagadnienia, jakie pracownik Akademii Medycznej uzna za niezbędne i przydatne dla studentów prawa.

Zajęcia praktyczne obejmować będą uczestnictwo przy sekcji zwłok. Przy tej okazji studenci poznają:

 • procedurę przeprowadzania sekcji zwłok,
 • podstawy anatomii człowieka,
 • inne zagadnienia, jakie pracownik Akademii Medycznej uzna za niezbędne i przydatne dla studentów prawa.

Mamy nadzieję, że projekt ten, podobnie jak nasze wcześniejsze inicjatywy, organizowane przez ELSA, cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem studentów. Ponadto będzie on niebywałą okazją do zapoznania się z realiami mogącymi czekać ich w pracy zawodowej.

Serdecznie zapraszamy!

CYKL DLA WPiA UKSW

Najbliższy cykl projektu Prosektorium skierowany jest do studentów WPiA UKSW. Cykl startuje 10.12.2007 r. i będzie trwał do 14.12.2007 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia drogą mailową na adres: prosektorium_elsa@interia.eu. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • rok studiów i numer indeksu,
 • adres mailowy,
 • telefon kontaktowy.

Ze względu na częściowe dofinansowanie przez dziekana WPiA UKSW koszt własny uczestnika w projekcie wynosi 50,00 zł (kwota może ulec niewielkiej zmianie).

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do 0305.12.2007 r.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42