Program Prawo i Medycyna ELSA Poland

Program Prawo i Medycyna, jako jeden z programów wiodących w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, istnieje od 1996 roku. Zrodzony z współpracy dwóch organizacji studenckich – Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland oraz ELSA Poland, ma na celu stałą oraz pogłębiającą się współpracę środowisk studentów prawa i medycyny oraz działalność edukacyjną.

Obecnie ELSA Warszawa, poszerzając horyzonty oraz próbując nawiązać współpracę z ambitnymi i prężnie rozwijającymi się organizacjami studenckimi, nawiązała relację z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Medycyny EMSA Warszawa, efektem czego są udane oraz cieszące się powodzeniem wspólnie tworzone projekty.

ELSA Warszawa prowadzi również współpracę z kołami naukowymi. Na płaszczyźnie prawa medycznego jest to Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Ius et Medicina funkcjonujące przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Program Prawo i Medycyna ELSA Poland realizuje się poprzez projekty będące:

  • wykładami;
  • seminariami bądź konferencjami;
  • konkursami;
  • debatami;
  • esejami;
  • symulacjami rozpraw sądowych;
  • prawniczymi akademiami filmowymi.