Program Praw Człowieka ELSA Poland

Program Praw Człowieka ELSA Poland | Projekt Ambasador RPO | Aktualności

Program Praw Człowieka ELSA Poland
Program Praw Człowieka jest jednym z najważniejszych obszarów działalności ELSA, wpisujący się najpełniej w wizję Stowarzyszenia: Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową. Celem programu jest podnoszenie świadomości i wiedzy oraz propagowanie poszanowania praw człowieka w społeczeństwie.

Program jest realizowany poprzez organizację projektów, a wśród nich:

  • Prawnicze Akademie Filmowe,
  • seminaria,
  • konferencje,
  • panele dyskusyjne,
  • study visit,
  • institutional study visit,
  • konkursy,
  • symulacje rozpraw sądowych.