Primus in Primis 2008

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, kancelaria prawnicza Domański Zakrzewski Palinka oraz firma Deloitte zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie na Najlepszego Studenta Prawa Primus In Primis. Patronat honorowy nad tegoroczną, dziewiątą edycją projektu objął sędzia Jerzy Stępień, Prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, Minister Sprawiedliwości.

Zakres tematyczny konkursu to prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, administracyjne, finansowe, podatkowe, karne, europejskie oraz procedura cywilna, karna, administracyjna.

Udział w konkursie mogą wziąć studenci prawa i administracji bez względu na rok studiów.

Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy, lokalny etap odbędzie się 27 marca 2008 r. o godzinie 12 na 14 wydziałach prawa i administracji w całej Polsce. W Warszawie miejscem eliminacji będzie WSHiP im. Łazarskiego:

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa
im. R. Łazarskiego
ul. Świeradowska 43 (przy metrze Wilanowska)
aula im. Falandysza (sala 58)

Sprawdź lokalizację w Google Maps

Rejestracja internetowa trwa do 26 marca do północy, a osobista (za pośrednictwem koordynatorki- patrz niżej) do dnia rozpoczęcia eliminacji.

Uczestnicy rozwiążą test jednokrotnego wyboru, składający się z 45 pytań. Do etapu ogólnopolskiego przechodzi ok. 30 osób, które uzyskały największą liczbę punktów, udzielając nie mniej niż 60 procent poprawnych odpowiedzi. Wszyscy zakwalifikowani uczestnicy wypełniają test składający się z 12 pytań jednokrotnego wyboru oraz jednego pytania otwartego. Uczestnicy, którzy najlepiej rozwiążą test zakwalifikują się do części ustnej półfinału, w której udzielą odpowiedzi na 2 losowo wybrane pytania. Spośród tych osób jury wyłoni finalistów. Podczas gali finałowej uczestnicy odpowiedzą ustnie w obecności jury oraz publiczności, na 2 pytania. Półfinał i finał odbędzie się w dniach 9-10 maja 2008 r. w Warszawie w gmachu Trybunału Konstytucyjnego.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody:

  • 20 000 zł dla zdobywcy I miejsca
  • 12 000 zł dla zdobywcy II miejsca
  • 6 000 zł dla zdobywcy III miejsca

Jury wyróżni także osoby, które otrzymają propozycję odbycia płatnej praktyki w renomowanej kancelarii Domański Zakrzewski Palinka lub w Deloitte Doradztwo Podatkowe Spółka z o.o.

Konkurs wspiera Wydawnictwo Lexis Nexis.

Patronat medialny nad projektem sprawują dziennik Rzeczpospolita i portal Pracuj.pl.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Więcej informacji: www.elsa.org.pl/primus.

Na pytania związane z konkursem odpowiada także koordynatorka tego projektu, Marzena Obiedzieńska:

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42