Prawo i medycyna: ,,Zasady i skutki nowej regulacji refundacji leków” – relacja

3 kwietnia br. o godzinie 18:30 w sali A3 w Collegium Iuridicum II (WPiA UW) przy ul. Lipowej 4, odbyło się drugie spotkanie z cyklu ,,Prawo i medycyna”, współorganizowanego przez ELSA Warszawa i Koło Naukowe Prawa Medycznego i Farmaceutycznego WPiA UW ,,Ius et medicina”. Gośćmi były Prezes Fundacji ,,Lege Pharmaciae” – Katarzyna Sabiłło oraz radca prawny z Kancelarii ,,Baker & McKenzie Krzyżowski i wspólnicy” – mec. Natalia Łojko.Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia przez prelegentki modelu ustalania regulacji refundacyjnej i organów, które tę regulację uchwalają. Wskazano przy tym liczne niejasności, które towarzyszą temu procesowi i sprzeczności, które między tymi regulacjami i aktami wykonawczymi później występują. Innym z niedociągnięć, na które wskazywali goście był brak konsultacji z Naczelną Radą Aptekarską, koncernami farmaceutycznymi, ekspertami w dziedzinie rynku farmaceutycznego itp.

Następnie przedstawiono proces tworzenia się obecnej regulacji refundacji leków wraz z jej niedociągnięciami, którymi były – niedbałość i zbyt szybkie stworzenie listy leków refundowanych oraz kilkakrotne zmiany decyzji ministra w sprawie listy. Mec. Łojko wytknęła także kolejny raz brak konsultacji z wcześniej wspomnianymi podmiotami. Prelegentki wspomniały także o tym, że nowa regulacja powoduje zwiększenie cen leków i brak możliwości dopasowania ceny do możliwości finansowych przeciętnego obywatela. Nadmieniły także o tym, że problemem jest także nowy system kar dla lekarzy za wydanie recept osobom nieuprawnionym i o tym, że tak naprawdę obecny stan baz danych nie pozwala na sprawdzenie, czy dana osoba jest uprawniona, a projekt informatyzacji jest tak naprawdę martwy i nie realizowany.

W trakcie spotkania kilkukrotnie dochodziło do dyskusji między uczestnikami spotkania, a prelegentkami, np. w kwestii celowości przerzucenia na lekarzy obowiązku sprawdzenia czy dany pacjent ma ubezpieczenie i czy można mu wydać receptę.

Ewelina Kardaś

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42