Prawnik internacjonalista. Ścieżka kariery w służbie zagranicznej

ELSA Warszawa ma przyjemność zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową Prawnik internacjonalista. Ścieżka kariery w służbie zagranicznej, objętą Patronatem Honorowym Ministra Spraw Zagranicznych, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Miejsce: Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski, Uniwersytet Warszawski.

Czas: 24 marca 2009 r.

W trakcie konferencji zaproszeni przez nas prelegenci postarają się przybliżyć proces przygotowania do pracy w służbie zagranicznej w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz wskażą drogi samorealizacji
absolwentów prawa w dziedzinie dyplomacji, np. poprzez uczestniczenie w negocjowaniu umów międzynarodowych czy pracę na placówce zagranicznej lub rządowej administracji centralnej.

Projekt ma również za zadanie przedstawić charakterystykę profesji dyplomaty, której ramy normowane są na gruncie prawa dyplomatycznego i konsularnego.

Dostrzegając szerokie zainteresowanie wszelkimi aspektami dyplomacji we współczesnym świecie, ELSA Warszawa wychodzi z inicjatywą wspólnego zapoznania się z powyższą problematyką.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej: elsa.konferencje@gmail.com.

Program

Rejestracja uczestników (9.00 – 9.30).

Otwarcie Konferencji (9.30 – 10.00).

Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedstawiciel Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Minister Andrzej Kremer (podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych) – Rola prawnika w procesie kształtowania stosunków dyplomatycznych i prawa międzynarodowego.

Panel I (10.00 – 12.00).

Dr Tomasz Kamiński (adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego WPiA UW) – (Nie)skuteczność prawa międzynarodowego.

Minister Maciej Szpunar (podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej) – Rola prawników w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

Prof. dr hab. Zdzisław Galicki (członek Komisji Prawa Międzynarodowego, profesor nadzwyczajny UW) – Negocjowanie wielostronnych umów międzynarodowych.

Adj. prof. Łukasz Rozdeiczer (Adjunct Professor of Law, Georgetown University, Wykładowca, School of International Arbitration, University of London, Starszy Prawnik, Clifford Chance) – Nauczanie negocjacji wielostronnych i wykorzystanie umów międzynarodowych w praktyce prawniczej.

Prof. Tadeusz Iwiński (Poseł RP, zastępca Przewodniczącego Komisji ds. Unii Europejskiej, członek Komisji Spraw Zagranicznych) – Rola Sejmu w kreowaniu polityki zagranicznej RP ze szczególnym uwzględnieniem działalności Komisji Spraw Zagranicznych.

Dyskusja.

Przerwa na kawę (12.00 – 12.30).

Panel II (12.30 – 14.45).

Dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas (były dyrektor Departamentu Planowania i Analiz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, były dyrektor biura Ministra Obrony Narodowej ds. polityki obronnej) – Pozytywne i negatywne aspekty wykonywania profesji dyplomaty.

Mgr Katarzyna Waksmundzka (Koordynator ds. szkoleń w Akademii Dyplomatycznej Instytutu Spraw Międzynarodowych) – Aplikacja dyplomatyczno-konsularna.

Dr Julian Sutor (ambasador tytularny, długoletni funkcjonariusz polskiej służby dyplomatycznej) – Współczesna dyplomacja i jej podstawowe funkcje.

Dr Eugeniusz Rzewuski (były Ambasador RP w Angoli, były charge d’affaires w Tanzanii) – W służbie na rzecz pojednania, odbudowy, bezpieczeńswtwa i rozwoju w Afryce – doświadczenia polskiego dyplomaty.

J.E. dr Fernando Flores Macias (Ambasador Ekwadoru w RP) – Direct shaping of bilateral diplomatic relations – the ambassador’s tasks and duties.

Dyskusja.

Lunch (14.45 – 15.30).

Panel III (15.30 – 17.30).

Dr Andrzej Ananicz (były Ambasador RP w Turcji, Dyrektor Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych) – Wiedza i umiejętności niezbędne we współczesnej dyplomacji.

Ksawery Burski (były Ambasador RP w Indonezji, Singapurze i Chinach) – Niełatwa dyplomacja – dyplomata wobec różnic kulturowych.

Grzegorz Dziemidowicz (były Ambasador RP w Egipcie i Grecji, były Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wykładowca w Collegium Civitas) – Specyfika pracy rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dr Tomasz Aleksandrowicz (były członek Zespołu Doradców Prezydenta RP, wykładowca w Collegium Civitas) – Konsekwencje działalności służb specjalnych dla kształtowania stosunków międzynarodowych – ocena sytuacji i perspektyw.

J.E. Roko Ivan Setka Sagel (Ambasador Panamy w RP) – Bezpośrednie tworzenie dwustronnych relacji dyplomatycznych – zadania i obowiązki ambasadora (Direct shaping of bilateraldiplomatic relations – the Ambassador’s tasks and duties).

Dyskusja.

Podsumowanie: Maciej M. Sokołowski (prezes ELSA Warszawa).

Zamknięcie konferencji.

Bankiet dla zaproszonych gości.

Patronat medialny:

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42