Prawnik internacjonalista. Ścieżka kariery w służbie zagranicznej – relacja

24 marca 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja poświęcona dyplomacji. Wydarzenie zatytułowane Prawnik internacjonalista. Ścieżka kariery w służbie zagranicznej przyciągneło wielu młodych ludzi, którzy w przyszłości pragną zostać dyplomatami. Na konferencji pojawili się wybitni znawcy tematu, m.in. minister Andrzej Kremer, prof. dr hab. Zdzisław Garlicki, adj. prof. Łukasz Rozdeiczer i ambasador Ekwadoru w RP J.E. dr Fernando Flores Macias.

Konferencja była podzielona na trzy panele, podczas których prelegenci prezentowali zagadnienia związane z dyplomacją; po każdej wypowiedzi uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań. Konferencję otworzyło przemówienie prezesa ELSA Warszawa – Macieja Sokołowskiego, później kolejno wypowiedzieli się przedstawiciele Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji.

Część merytoryczną rozpoczął dr Tomasz Kamiński, który przedstawił aspekty skuteczności prawa międzynarodowego, nawiązując do kategorii środków odwetowych. Następnie głos zabrali minister Maciej Szpunar, prof. Zdzisław Garlicki, adj. prof. Łukasz Rozdeiczer oraz prof. Tadeusz Iwiński. Po zakończonych wystąpieniach debatowano na temat kwestii związanych z prezentowanymi zagadnieniami. Po krótkiej przerwie na kawę rozpoczął się kolejny panel.

Drugą część otworzył dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, który poświęcił swoje wystąpienie blaskom i cieniom zawodu dyplomaty. Kolejnymi prelegentami byli mgr Katarzyna Waksmundzka, dr Julian Sutor oraz dr Eugeniusz Rzewuski. Panel zakończył ambasador Ekwadoru w Polsce, J.E. dr Fernando Flores Macias. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na lunch.

Trzeci panel rozpoczął dr Andrzej Ananicz tematem Wiedza i umiejętności niezbędne we współczesnej dyplomacji. Kolejni prelegenci – Ksawery Burski, Grzegorz Dziemidowicz i dr Tomasz Aleksandrowicz – prezentowali zagadnienia związane z pracą dyplomaty w różnych zakątkach świata. Jako ostatni wystąpił J.E. Roko Ivan Setka Sagel – ambasador Panamy w RP. Po części merytorycznej goście zostali zaproszeni na bankiet.

Zainteresowanie tematem dyplomacji mile zaskoczyło organizatorów, ponieważ na spotkaniu pojawili się licznie nie tylko studenci prawa czy politologii, ale również osoby związane zawodowo z tym zagadnieniem. Zaproszoni goście w ciekawy i interesujący sposób przestawiali tematy swoich wystąpień, ubarwiając je licznymi przykładami z życia dyplomaty, anegdotami i przygodami, które mieli okazję przeżyć, sprawując np. funkcję konsula.

Jednym z najciekawszych punktów konferencji było wystąpienie dr Eugeniusza Rzewuskiego, byłego ambasadora RP w Angoli i byłego charge d’affaires w Tanzanii. Poruszył on niezwykle ciekawą problematykę funkcjonowania dyplomacji na terenie Afryki, opowiadał o przeciwnościach, z którymi musiał się zmierzyć pełniąc swoją funkcję, a także zabawne anegdoty z życia ludów afrykańskich. Na konferencji pojawiło się wielu wybitnych przestawicieli świata dyplomacji, co spowodowało, że wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja, w której aktywny udział brali również studenci.

Temat przyciągnął tak wielu młodych ludzi, ponieważ tego typu spotkania są jedną z niewielu możliwości wymiany poglądów na zagadnienia związane z dyplomacją. Zbyt mało jest jeszcze informacji odnośnie aplikacji konsularnej czy możliwości kariery zawodowej. Dlatego też przedsięwzięcie zorganizowane przez ELSA Warszawa było świetnym sposobem przybliżenie tej tematyki wszystkim zainteresowanym.

Bardzo wysoki poziom merytoryczny, ogromne zainteresowanie tematyką dyplomacji oraz świetna organizacja i obsługa techniczna sprawiły, że konferencja okazała się wielkim sukcesem ELSA Warszawa.

Galeria zdjęć.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42