Prawa człowieka – prawami kobiet

27 kwietnia 2009 r. o godz. 14:00 w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja dotycząca praw kobiet pt. Prawa człowieka – prawami kobiet.

Tematem przewodnim konferencji będą najbardziej palące problemy kobiet w różnych częściach świata oraz w Polsce. Na całym świecie brak równouprawnienia, podobnie jak przemoc na tle seksualnym oraz inne formy naruszania praw, jest w życiu kobiet stałym elementem. Gwałty przez obcych i znajomych mężczyzn, także własnych mężów, przemoc domowa, wymuszanie usług seksualnych, wykorzystywanie w przemyśle pornograficznym, dyskryminacja, handel żywym człowiekiem – we wszystkich tych sytuacjach kobiety padają ofiarą agresji i wyzysku w sposób systemowy i systematyczny dlatego, że są kobietami.

Prawa kobiet - prawami człowieka - plakat

Celem konferencji organizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego nadal na tak dużą skalę naruszane są prawa kobiet na świece oraz na jakich płaszczyznach to zjawisko występuje w Polsce.

Zaproszeni prelegenci oraz tematy, które przybliżą:

 • Mariola Ratschka (Specjalistka ds. Informacji Publicznej z Ośrodka Informacji Organizacji Narodów Zjednoczonych) – przedstawienie zakresu działalności ONZ w kwestii równouprawnienia kobiet.
 • Małgorzata Wróblewska (doktorantka w Zakładzie Iranistyki UW) – naświetlenie kwestii praw kobiet w Iranie i innych krajach muzułmańskich. Fenomen Shirin Ebadi.
 • Monika Ksieniewicz (Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej) – stanowisko rządu w sprawie przestrzegania praw kobiet w Polsce.
 • Przedstawiciel Fundacji Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa – skala zjawiska przemocy wobec kobiet w rodzinie.
 • Joanna Garnier (Fundacja La Strada) – problematyka handlu żywym człowiekiem – przyczyny i metody zwalczania.
 •  

  Galeria zdjęć.

  Podziel się


  Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42