PR Team

Spotkania zawieszone do czasu wyboru Dyrektora ds. PR.

Grupa PiaR (PR-TEAM) to nowa jakość w ELSA WARSZAWA. Zespół ten powstał w listopadzie 2007 roku jako przejaw inicjatywy członków warszawskiej grupy lokalnej ELSA.

PiaR odpowiada za kreowanie wizerunku organizacji zarówno na wewnątrz jak i na zewnątrz ELSA Warszawa; w szczególności oznacza to:

  • nagłaśnianie przedsięwzięć ELSA w szeroko pojętych mediach
  • zdobywanie patronów medialnych
  • promocję organizacji wśród studentów prawa
  • pozyskiwanie nowych członków
  • utrzymywanie relacji z innymi organizacjami, samorządami studenckimi
  • działania na rzecz integracji członków stowarzyszenia