POLMUN Warsaw 2015 – akademicka symulacja ONZ w Senacie RP

54-logo-webKonferencja POLMUN Warsaw 2015 to symulacja obrad ONZ, która odbędzie się w dniach 10-13 września 2015 pod honorowym patronatem Prezydent m.st. Warszawy i Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP w ramach obchodów 70-lecia istnienia Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Przez kilka wrześniowych dni studenci z całego świata wcielą się w wybranych przedstawicieli państw członkowskich ONZ i w salach Senatu RP będą debatowali w języku angielskim o problemach dzisiejszego świata. Młodzi dyplomaci zmierzą się z wrogimi narodami, stworzą sojusze i wezmą udział w zakulisowych rozgrywkach – wszystko w interesie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Dyskusje odbędą się w 6 ciałach ONZ: Radzie Bezpieczeństwa ONZ, Komitecie Praw Człowieka ONZ, Komisji ONZ ds. Nauki i Technologii na rzecz Rozwoju, Komitecie Ekonomiczno-Finansowym ONZ, Agencji ONZ ds. Uchodźców i w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości.

Konferencja POLMUN Warsaw 2015 jest organizowana przez studentów wiodących warszawskich uczelni: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS i Akademii Leona Koźmińskiego, których rektorzy objęli projekt patronatem honorowym. Partnerem merytorycznym konferencji jest Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce.

Zapraszamy do udziału w symulacji! Rejestracja trwa do 20 sierpnia 2015 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu (http://polmun.waw.pl) oraz na fanpage’u (http://fb.com/polmun.warsaw).

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42