Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Arbitrażowy rozstrzygnięty!

W Pierwszym Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym w Warszawie dla studentów prawa organizowanym przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Instytutem Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück wygrał zespół z Uniwersytetu w Maastricht.  Jury postanowiło także wyróżnić najlepszych mówców symulowanych rozpraw sądowych.

W finale Pierwszego Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego w Warszawie w dniach 8-9 listopada zmierzy się zespoły studentów z uniwersytetów z: USA, Rosji, Niemiec, Holandii, Węgier, Kosowa i Polski. Po pierwszym dniu konkursu polegającym  na przeprowadzeniu symulowanych rozpraw sądowych do ścisłego finału awansowały trzy najlepsze zespoły z uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet w Maastricht, Uniwersytet w Prisztinie, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Rundy finałowe Pierwszego Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego w dniu 9 listopada 2012 roku ostatecznie wygrał zespół: Uniwersytet w Maastricht z Holandii. Na drugim miejscu uplasowali się studenci z Uniwersytetu Śląskiego, a trzecią pozycję zajął zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Natomiast zespół studentów z uczelni w Prisztinie zajęli czwarte miejsce.

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem poziomu merytorycznego jaki zaprezentowali studenci.  Cieszę się, że  pierwszy międzynarodowy konkurs arbitrażowy w Polsce wygrał  zespół z Uniwersytetu w Maastricht. Studenci z siedmiu krajów, których gościliśmy w Warszawie miało znakomitą okazję do wymiany doświadczeń i zawiązania nowych międzynarodowych przyjaźni  – mówi Marek Furtek, prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

W naszych działaniach staramy się wspierać młodych prawników. Już teraz zapraszam wszystkich studentów prawa, którzy kończą studia do wzięcia udziału w przyszłorocznej już VI edycji Konkursu im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego (arbitrażowego) i mediacji im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego – dodaje prezes Marek Furtek.

Wysoki poziom symulowanych rozpraw sprawił, że trudno nam było wybrać ostatecznie jeden zwycięski zespół. Jury zdecydowało, że zostaną wybrani także  najlepsi mówcy z pośród wszystkich biorących udział w konkursie studentów. Młodzi prawnicy  wykazali się nie tylko dużą wiedzą, ale również pomysłowością, które z pewnością zaprocentują w ich przyszłej pracy zawodowej – podsumowuje  prof. dr dr h.c. Fryderyk Zoll z Uniwersytetu z Osnabrück i Uniwersytetu Jagiellońskiego, współorganizator i członek jury Pierwszego Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego w Polsce.

Jury postanowiło docenić indywidualnie tych studentów, którzy podczas symulowanych rozpraw wykazywali się szczególną aktywnością i w sposób przekonywujący dla Zespołu Orzekającego  składającego się z członków jury przedstawiali swoją argumentację. Najlepsi mówcy według organizatorów to: Maria Łabno (Uniwersytet Śląski), Armin Lambertz (Uniwersytet w Maastricht) i Arbreshe Zogjami (Uniwersytet w Prisztinie).

Pierwszy Międzynarodowy Konkurs Arbitrażowy w Warszawie składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie, zadaniem drużyn było przygotowanie dwóch pism procesowych – pozwu oraz odpowiedzi na pozew. Do etapu ustnego zaproszonych zostało ostatecznie osiem drużyn, których pisma procesowe zdobyły najwyższe oceny. Drużyny te brały udział w symulowanych rozprawach w dniach 8-9 listopada w Warszawie w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KiG, podczas których, występując w roli pełnomocnika powoda lub pozwanego przedstawiali swoją argumentację przed Zespołem Orzekającym.

Finałowa runda była otwarta dla widzów. Była to znakomita okazja dla wszystkich adeptów prawa a także zainteresowanych osób, którzy mogli zobaczyć jak przebiegają tego typu rozprawy, które są zwykle toczone za zamkniętymi drzwiami.

W jury konkursu zasiadali prawnicy z wieloletnim doświadczeniem przy rozstrzyganiu sporów w sądach arbitrażowych.  Byli to: prof. dr dr h.c. Fryderyk Zoll (Uniwersytet w Osnabrück /Uniwersytet Jagielloński), dr Maciej Zachariasiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego), prof. dr Hans Schulte-Nolke (Uniwersytet w Osnabrück).

Celem Konkursu jest popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie projektu Wspólnej Ramy Odniesienia przygotowanego przez tzw. Study Group on European Civil Code oraz Grupę Badawczą ds. Prawa Prywatnego WE (Acquis Group), a także promowanie rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych w oparciu o ten projekt na drodze postępowania arbitrażowego. Konkurs ma przyczynić się do promowania wiedzy na temat procesu unifikacji Europejskiego Prawa Prywatnego, a także uwydatnić ogromne znaczenie DCFR jako kompletnego zbioru reguł, które w istotny sposób ułatwią rozstrzyganie sporów, zwłaszcza w arbitrażu międzynarodowym.

Konkurs był także okazją do przeprowadzenia publicznej dyskusji na temat opracowanego tekstu prawnego DCFR – Zasad, Definicji i Prawa Modelowego Europejskiego Prawa Prywatnego oraz możliwości ich stosowania w praktyce w postępowaniu arbitrażowym. Dla młodych uczestników była to również okazja do wystąpienia w roli pełnomocnika przed Zespołem Orzekającym, zdobycia doświadczeń praktycznych i doskonalenia już nabytych umiejętności.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Monika Słowik

AM Art-Media Agencja PR

Tel. (22) 522 20 44, 501 196 560

Email: mslowik@art-media.com.pl

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42