Patroni

Dr Piotr KładocznyDr Piotr Kładoczny:

 • adiunkt w Instytucie Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Kierownik Studiów Prawniczych na WPiA UW,
 • Koordynator Sekcji:
  • Osadzeni
  • Sądownictwo międzynarodowe

  w Klinice Prawa przy WPiA UW,

 • prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Dr Piotr ZapadkaDr Piotr Zapadka:

 • Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wykładowca publicznych szkół wyższych w zakresie prawa finansów publicznych, prawa rynku kapitałowego oraz prawa bankowego.
 • W Narodowym Banku Polskim kieruje departamentem zarządzającym ryzykiem operacyjnym.