Partnerzy ELSA Warszawa

Partnerzy ELSA Warszawa

BIRD&BIRD_POS_LOGO_CMYK_YELLOW

Bird & Bird jest międzynarodową praktyką prawniczą będącą światowym liderem w ochronie własności intelektualnej i doradztwie przy innowacyjnych przedsięwzięciach w obszarze IT i nowych technologii. Kancelaria ma 28 biur w 19 krajach i współpracuje z ponad 1200 prawnikami w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i Australii.Polskie biuro Bird & Bird jest liderem w zakresie ochrony własności intelektualnej, IT i cloud computingu. Warszawski zespół liczy ponad 50 prawników, mających szerokie doświadczenie w doradztwie regulacyjnym dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego, sektora IT, e-commerce, telekomunikacyjnego i farmaceutycznego, energetycznego oraz przy projektach badawczo-rozwojowych, w tym w zakresie transferu technologii. Kancelaria reprezentuje klientów w sporach sądowych oraz międzynarodowych arbitrażach. Doradza w zakresie fuzji i przejęć, prawa korporacyjnego. Świadczy kompleksowe doradztwo przy zamówieniach publicznych zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

www.twobirds.com/pl

 

logo

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie to jedna z dziewiętnastu i zarazem największa okręgowa izba radców prawnych w Polsce, skupiająca ponad 5990 radców prawnych. Prowadzi aplikację radcowską dla 4032 aplikantów. Swoim zasięgiem obejmuje Warszawę i byłe województwo stołeczne. Zajmuje się reprezentowaniem interesów zawodowych członków okręgowej izby radców prawnych, doskonaleniem zawodowym radców prawnych, nadzorem nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich, oraz występowaniem do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie pomocy prawnej niezgodnie z przepisami ustawy o radcach prawnych.

http://www.oirpwarszawa.pl

 

Magnusson jest niezależną kancelarią świadczącą kompleksowe usługi prawnicze. Prowadzimy działalność na Białorusi, w Danii, Estonii, Finlandii, Niemczech, Łotwie, Litwie, Norwegii, Polsce, Rosji, Szwecji, oraz Ukrainie. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości doradztwa prawnego klientom działającym w Rejonie Morza Bałtyckiego, na rzecz przedsiębiorstw działających na rynkach lokalnych oraz na rynku międzynarodowym, a także organów administracji państwowej. Od chwili powstania w 2004 roku, warszawskie biuro doradzało przy największych transakcjach na rynku nieruchomości w Polsce oraz w Europie Środkowej i Wschodniej. Kancelaria Magnusson otrzymała nagrodę Law Firm of the Year Poland przyznawaną przez The Lawyer European Awards 2014. Zachęcamy do odwiedzenia strony naszego Partnera:

http://www.magnussonlaw.com/international/PL

 

  Sieć Squire Patton Boggs posiada ponad 1500 prawników w 44 biurach zlokalizowanych w 21 krajach. Działa skutecznie na zróżnicowanych rynkach, tak lokalnych, regionalnych jak i międzynarodowych. Opracowuje modele biznesowe i wdraża je w różnych obszarach działalności. Ich zespół świadczy usługi na rzecz organizacji prywatnych i publicznych, począwszy od korporacji z listy Fortune 100 i FTSE 100 po spółki wschodzące, partnerstwa publiczno-prawne oraz samorządy i rządy państw.

http://www.squirepattonboggs.com/en/ 

 

  Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie powstał w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego: „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”. Organizacją prowadzącą RODM w Warszawie jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Celem i głównym działaniem sieci RODM jest przybliżenie obywatelom priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.  Realizacja celu jest osiągana poprzez min.: prowadzenie Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie, przeprowadzanie debat/konferencji regionalnych z udziałem przedstawicieli wielu organizacji, współpracę z mediami lokalnymi m.in. poprzez publikację artykułów, wywiadów, prowadzenie warsztatów i wykładów związanych z priorytetami polskiej polityki zagranicznej, udział w projektach realizowanych przez MSZ, zbieranie danych i informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej.

http://rodm-warszawa.pl/

 izba komornicza Rada Izby Komorniczej w Warszawie
http://www.izba.warszawska.komornik.pl/
 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych                                                            

https://krdp.pl/

 

  Sawicki LLB- Partner Językowy

SAWICKI LLB to założona w styczniu 2005 roku specjalistyczna szkoła języka angielskiego dla prawników wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod numerem: 2.14/00333/2008. Szkoła SAWICKI LLB oferuje językowy kurs doskonalenia zawodowego legal English (prawniczy angielski) dla radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich, a także absolwentów prawa i studentów prawa ostatnich lat. Honorowy patronat nad kursem objęli Dziekan ORA i Dziekan OIRP (VI i VII kadencji) w Warszawie. Szkolenia „Angielski dla polskich prawników” uzyskały również patronat Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, przyznany w trybie uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych. Uczestnictwo w szkoleniach umożliwia uzyskanie punktów potrzebnych do wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i adwokatów.

http://www.sawicki-llb.com/

 

 

 

Partner Legal Recruitment & Business Advisory ELSA Warszawa

bcslegal-partner-jpg-male BCSystems jest polską, certyfikowaną firmą doradczą, która powstała w 2006 roku. Od początku istnienia specjalizuje się w usługach skierowanych do branży prawnej, zarówno do kancelarii jak i działów prawnych firm.Specjalizacja w kierunku rozwoju usług dla kancelarii i działów prawnych firm jest wynikiem posiadanego w tej dziedzinie doświadczenia. BCSystems z powodzeniem realizuje procesy rekrutacyjne do wszelkich działów prawnych kancelarii oraz firm. Firma świadczy kompleksowe usługi HR, szkoli prawników oraz realizuje projekty z obszaru doradztwa biznesowego, w zakresie którego łączy politykę personalną ze strategią biznesową kancelarii lub działu prawnego.BCSystems posiada własne media w postaci portali internetowych, jak np. http://karieraprawnika.pl, http://studentprawa.pl oraz jest organizatorem największych w Polsce Prawniczych Targów Praktyk i Pracy.

http://bcslegal.pl