Informacje (nasze projekty)

.

11021241_806335686087609_6764328151540160972_nEuropejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole oraz Koło Naukowe Medycyny Sądowej WPiA UO serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kryminalistyczne aspekty cyberprzestępczości i teleinformatyki” organizowanej w ramach Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych.
Celem konferencji jest próba poruszenia prawno-kryminalistycznych aspektów cyberprzestępczości oraz badań urządzeń teleinformatycznych, a także zwrócenie uwagi środowisk prawniczych na ww. problematykę na gruncie postępowania karnego.
Konferencja odbędzie się 19 marca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w sali. 5.18 o godz. 10:00.
Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym (wygłoszenie referatu) powinny w terminie do 9 marca br. przesłać na adres e-mail: knms@uni.opole.pl temat wystąpienia wraz z abstraktem oraz podaniem swojego imienia, nazwiska oraz uczelni i wydziału.
Wymogi dotyczące zgłaszania abstraktów:
1. Nazwa pliku powinna zostać zapisana wg wzoru: „ABSTRAKT.NAZWISKO.SKRÓT UCZELNI” np. „ABSTRAKT.Kowalski.UO” ABSTRAKT.
2. Pliki prosimy nadsyłać w formacie Microsoft Word (.docx lub .doc).
3. Długość abstraktu nie powinna przekraczać 2 stron zatytułowanych: ABSTRAKT, imię i nazwisko autora, nazwa uczelni i wydziału oraz tytuł referatu.
4. Sposób sformatowania tekstu: font Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 1,5 cm, wyjustowany.
5. Abstrakt winien posiadać formę tekstu ciągłego bez stosowania przypisów.
Informacja nt. zakwalifikowania referatu będzie rozsyłana w terminie do 12 marca br. W przypadku braku możliwości przyjazdu do Opola w terminie konferencji, istnieje możliwość odczytu referatu przez inną osobę.
Udział czynny oraz bierny w konferencji jest bezpłatny.

.

cover1Lokalny Konkurs Krasomówczy jest niepowtarzalną okazją dla studentów do zaprezentowania swojego talentu oratorskiego, umiejętności autoprezentacji, sprawdzenia swojej wiedzy prawniczej nabytej podczas toku studiów oraz pokonania stresu związanego z publicznym przemawianiem.

Lokalny Konkurs Krasomówczy adresowany jest do studentów prawa i administracji z publicznych i niepublicznych uczelni warszawskich, którzy ukończyli pierwszy rok studiów. Główna idea organizowania konkursu to rozwijanie i doskonalenie umiejętności sprawnego i skutecznego korzystania ze zdobytej w toku studiów wiedzy prawniczej, zdobycie doświadczenia w zakresie płynnego posługiwania się językiem prawniczym oraz podkreślenie znaczenia, istotnych w życiu każdego prawnika, sztuk autoprezentacji, argumentacji oraz oracji.

Zadanie konkursowe polega na wygłoszeniu 10-minutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Uczestnicy występują parami jako przeciwnicy procesowi. Podstawy wystąpień uczestników stanowią kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego przygotowane na podstawie spraw sądowych i wylosowane na tydzień przed konkursem. Każdej ze stron przysługuje prawo do 3-minutowej repliki.

Uczestników konkursu będzie oceniać profesjonalne jury, składające się z warszawskiej palestry oraz kadry naukowej. Zwycięzca weźmie udział w ogólnopolskiej edycji tego konkursu, która odbędzie się w Szczecinie. Oprócz tego zwycięzca otrzyma liczne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Konkurs odbędzie się 12 marca w sali balowej w Pałacu Tyszkiewiczów – Potockich na UW. Tydzień wcześniej odbędzie się spotkanie z losowaniem kazusów i par procesowych. Zapisy dla uczestników zaczęły się już 05.02 o 20.00 przez formularz dostępny na stronie: http://lkk.elsa.warszawa.pl/zapisy/.

Więcej informacji na stronie: http://lkk.elsa.warszawa.pl/ oraz https://www.facebook.com/lokalny.konkurs.krasomowczy?fref=ts

Serdecznie zapraszamy!

.

10990018_840747856005981_7300268963272073259_nDesign your holiday and join Law School 2015 in Poznan!

„Fashion is an instant language”. ELSA Poznan decided to speak this instant language and organize second edition of Law School under the banner of fashion law, new media law, business aspects, quality of lifestyle and creating the image.

If you are interested in the fashion law and want to experience the summer adventure of your life in Poznan – don’t waste any moment, book your time from 2 to 9 of August 2015 and keep this date in mind. Remember – it’s gonna be the best time in your life!

More information: https://www.facebook.com/fashionandnewmedialaw

.

1509801_812643098785088_5814353725240449299_nJuż po raz trzeci Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów i Euroavia Rzeszów serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie na Wystąpienie podczas „Air law and technology” III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii!

Konkurs skierowany jest do studentów prawa wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni wyższych w Polsce oraz magistrów prawa do dwóch lat po ukończeniu studiów.

Główne zadanie dla uczestników to przygotowanie referatu na jeden z przedstawionych przez organizatorów tematów. Jury konkursowe wyłania najlepszą pracę, która zostanie wygłoszona podczas „Air law and technology” III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii oraz zamieszczona w publikacji pokonferencyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami wystąpień i wysyłania zgłoszeń na adres: zapisy@rzeszow.elsa.org.pl. Termin upływa 22 marca 2015 r.

Więcej informacji na stronie: www.konferencja-lotnicza.pl/konkurs/

Serdecznie zapraszamy do udziału!

.

Jak opanować sztukę retoryki prawniczej? Jakich błędów unikać na konkursach krasomówczych? 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone rozwijaniu i doskonaleniu sztuki autoprezentacji, argumentacji oraz oracji, które odbędzie się 3 marca 2015 r. o godzinie 20:00 w Collegium Iuridicum II.

Spotkanie poprowadzi juror konkursów krasomówczych:
Mec. Maciej T. Sawicki
radca prawny (Warszawa)
solicitor (Sydney)

Posiada podwójne polskie i australijskie obywatelstwo. Jest absolwentem dwóch wydziałów prawa: Uniwersytetu New South Wales w Sydney i Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji w sydneyskim College of Law, w 1995 r. uzyskał tytuł Legal Practitioner of the Supreme Court of New South Wales, który uprawnia go do członkostwa w Law Society of New South Wales, a co za tym idzie – do wykonywania zawodu jako solicitor. Jest również radcą prawnym, od 2003 r. członkiem OIRP w Warszawie.

Autor cyklu artykułów poświęconych problematyce anglojęzycznego przekładu prawniczego publikowanych na łamach różnych periodyków prawniczych m. in. Kancelarii, Palestry i Temidium. Jest także autorem opracowania angielsko-polskiego indeksu do podręcznika International Legal English (wyd. Cambridge University Press). Prowadzi wykłady poświęcone tematyce Legal English i retoryce prawniczej.
Założyciel i wieloletni wykładowca pierwszej w Polsce szkoły Legal English prowadzonej przez prawników: www.SAWICKI-LLB.com

Więcej informacji na o Szkole znajdziecie pod adresem: SAWICKI LLB – Angielski dla polskich prawników

sawicki-llb_t

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://www.facebook.com/events/1554610048131757/?fref=ts

Serdecznie zapraszamy!

.

cropped-pp_1Porozumienia antykonkurencyjne to Twój żywioł? A może interesujesz się zasadami udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej?

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na artykuł do Przeglądu Prawniczego ELSA Poland!

W tej edycji konkursu temat pracy ma być związany z ,,Ochroną konkurencji w prawie Unii Europejskiej”. Termin: Prace należy nadsyłać do 8.03.2015 r. na adres e-mail: artykul@warszawa.elsa.org.pl.

Organizator potwierdzi otrzymanie artykułu w ciągu 48h od jego odebrania.

Wraz z artykułem należy przesłać formularz zgłoszeniowy (http://przegladprawniczy.elsa.warszawa.pl/formularz-zgloszeniowy).

Nagrodą jest publikacja artykułu w Przeglądzie Prawniczym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Przewidziane są także nagrody książkowe.

Przypominamy, iż od tego roku publikacja jest wpisana na listę czasopism punktowanych, prowadzoną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

.

Gościem specjalnym Arbitrażowego Forum Młodych organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej będzie profesor Bernard Hanotiau partner w brukselskiej kancelarii Hanotiau & van den Berg. Jest on jednym z czołowych specjalistów od arbitrażu międzynarodowego.

Spotkanie Arbitrażowe Forum Młodych odbędzie się w 20 stycznia 2015 r. w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Pierwsze spotkanie z tego cyklu rozpocznie się oficjalną prezentacją polskiej wersji „Wytycznych Young ICCA w sprawie sekretarzy trybunałów arbitrażowych” oraz specjalnego numeru Biuletynu Arbitrażowego. Najnowszy numer Biuletynu został nie tylko poświęcony młodym adeptom arbitrażu lecz również przez nich w całości przygotowany. Otwarcia tej części spotkania dokona mecenas Marek Furtek, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Anna Tujakowska z kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak przedstawi Biuletyn wraz z polską wersją Wytycznych Young ICCA dotyczących sekretarzy trybunału. Grupę Badawczą Young ICCA będzie reprezentować Ulrike Gantenberg z kancelarii Heuking Kühn Lüer Wojtek.

Podczas drugiej części spotkania w ramach Arbitrażowego Forum Młodych gościem specjalnym będzie prof. Bernard Hanotiau, partner w brukselskiej kancelarii Hanotiau & van den Berg. Profesor Hanotiau w swojej ponad 30 letniej karierze był zaangażowany w ponad 350 postępowań arbitrażowych, w ramach których występował zarówno, jako pełnomocnik stron, jak i arbiter. Profesor Hanotiau jest profesorem na wydziale prawa Uniwersytetu w Louvain (Belgia), gdzie wykłada arbitraż międzynarodowy. Jest autorem wielu publikacji z zakresu arbitrażu międzynarodowego oraz międzynarodowego prawa handlowego (m.in. „Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-issue and Class Actions” Kluwer 2006). Profesor Hanotiau podczas spotkania w Warszawie podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie organizowania postępowań arbitrażowych, zarówno z punku widzenia pełnomocnika stron, jak również doświadczonego arbitra.

Czytaj więcej »

.

Interesujesz się prawem migracyjnym?

Chcesz wiedzieć, jakie prawa i obowiązki mają cudzoziemcy przebywający w Polsce?

Chcesz dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda ochrona praw cudzoziemców mieszkających w Polsce?

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do

Kliniki Prawa Migracyjnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka!

 

Co oferujemy?

  1. Szkolenie teoretyczne dotyczące prawa migracyjnego w lutym 2015 r.

– zajęcia prowadzone przez prawników na co dzień zajmujących się ochroną praw cudzoziemców przebywających w Polsce,

– zajęcia dotyczące prawa polskiego, unijnego oraz międzynarodowego, a także orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego cudzoziemców.

  1. Szkolenie praktyczne w Programie Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (marzec-czerwiec 2015 r.)

– zdobycie doświadczenia i praktycznych umiejętności, w szczególności przez sporządzanie pism procesowych oraz opracowywanie projektów opinii prawnych w sprawach cudzoziemskich,

– uczestniczenie w działaniach podejmowanych przez Fundację w sprawach dotyczących konkretnych cudzoziemców i obserwowanie rozpraw sądowych w sprawach cudzoziemskich,

– poznanie specyfiki pracy pro bono oraz podejmowania działań w interesie publicznym,

– elastyczny czas praktyk (dostosowany do zajęć na uczelni).

Czytaj więcej »

.

mm_1Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest wspólnym przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland oraz kancelarii MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy. Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Świadomi tego, iż powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora, przyjęliśmy praktyczną formułę konkursu.

Czytaj więcej »

.

glosa tloOgólnopolski Konkurs Na Glosę Do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, który odbędzie się już po raz osiemnasty stawia przed uczestnikami tylko jedno, lecz za to wymagające zadanie: napisanie glosy do orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Konkurs jest skierowany do studentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wydziałów prawa i administracji wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce.

Czytaj więcej »

Newsletter

@

Pliki do pobrania

 

Responsive image
Responsive image

Zobacz wyniki badań rynku Studenci Prawa w Polsce od 2006 roku.

Responsive image

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Grupa Lokalna Warszawa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.