Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji

mmOgólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest wspólnym przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, kancelarii K&L Gates Jamka sp. k. oraz kancelarii MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy organizowanym przy wsparciu Krajowej Izby Radców Prawnych. Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Świadomi tego, iż powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora przyjęliśmy praktyczną formułę konkursu.

Projekt skierowany jest do studentów prawa wszystkich lat studiów, którzy zgłaszają się jako drużyna licząca od 3 do 5 osób. Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 stycznia 2014 r., natomiast uroczysty finał odbędzie się w dniach 5-6 marca 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Zgłoszenia są przyjmowane od drużyn liczących od 3 do 5 osób w terminie do 18 stycznia 2014 r.

Niepodpisaną pracę konkursową należy wysłać na adres mailowy: mistrzowie.mediacji@elsa.org.pl wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.

ETAP I – ELIMINACJE – ETAP PISEMNY

Polega na przygotowaniu pracy konkursowej – scenariusza mediacji z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, na który mogą się składać w szczególności:
– omówienie stanu faktycznego (przypadku sporu),
– analiza interesów i stanowisk stron,
–  i omówienie przebiegu mediacji,
– wskazanie i ewentualnie syntetyczna analiza właściwych przepisów prawa,
– treść (lub zarys treści) zawartej ugody oraz jej porównanie z prawdopodobnym wyrokiem sądu w takiej samej sprawie, wraz z omówieniem.

Sąd Konkursowy w jego ramach wyłoni 3 najlepsze prace. Członkowie zwycięskich drużyn zostaną zaproszeni do udziału w drugim etapie.

ETAP II –FINAŁ – ETAP USTNY

Etap ustny konkursu polega na przeprowadzeniu symulacji posiedzenia mediacyjnego na podstawie opracowanego scenariusza.

Symulacja mediacji polega na przedstawieniu posiedzenia mediacyjnego stron w nieprzekraczalnym czasie jednej godziny zegarowej, przy czym symulacja powinna zawierać również omówienie obejmujące przyczyny, źródła i rodzaj konfliktu, a także analizę interesów stron i sposobu doprowadzenia do ich pogodzenia dzięki mediacji.

Finał odbędzie się w dniach 5-6 marca 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie.

Więcej informacji na stronie: http://www.elsa.org.pl/mistrzowie/index.php oraz na facebooku: https://www.facebook.com/mistrzowiemediacji

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń! Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz książkowe!

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42