Obraz edukacji prawniczej w Polsce – jak jest naprawdę?

W związku i w odpowiedzi na toczącą się publiczną debatę na temat stanu edukacji prawniczej w Polsce Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland zaprasza do zabrania głosu w tej sprawie.

Szansą i okazją do dyskusji o kształcie i problemach nauczania prawa ma być konferencja, która będzie miała miejsce na Uniwersytecie Warszawskim (Sala Senatu) 16 listopada b.r. W czasie spotkania wybitni nauczyciele akademiccy, przedstawiciele palestry, mediów i studentów spróbują odpowiedzieć na pytania dotyczące przygotowania polskich uczelni do kształcenia młodego pokolenia europejskich prawników oraz aplikacji prawnicze po zmianach już wprowadzonych i oczekiwanych przez środowisko. Ponadto uczestnicy postarają się zdefiniować problemy i słabości obecnego systemu kształcenia przyszłych przedstawicieli palestry.

Głos w dyskusji zaprezentują:

  • profesorowie: Krzysztof Rączka (dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW), Zbigniew Lasocik (Dziekan Wydziału Prawa WSHiP im. R. Łazarskiego), Jan Barcz (kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego),
  • przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego: sędzia Ewa Łętowska oraz sędzia Jerzy Stępień,
  • a także mec. Maciej Bobrowicz – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, adw. Joanna Agacka–Endecka – Prezes Naczelnej Rady Adwokatów, Jacek Czaja – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Henryka Bochniarz – Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Organizator zaprasza do uczestnictwa w wydarzeniu wszystkich zainteresowanych.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42