Nowi seniorzy ELSA Warszawa

Na wczorajszym posiedzeniu Zarządu GL ELSA Warszawa zdecydowano o przyznaniu statusu członka seniora Maciejowi Sokołowskiemu (Prezesowi ELSA Warszawa kadencji 2009/2010) oraz Mateuszowi Gawałkiewiczowi (Sekretarzowi Generalnemu ELSA Warszawa kadencji 2009/2010). Serdecznie gratulujemy i dziękujemy obu seniorom za ich pracę na rzecz Stowarzyszenia!

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42