Nowi członkowie seniorzy ELSA Warszawa

Decyzją Zarządu ELSA Warszawa status członka seniora naszego Stowarzyszenia został przyznany Ewelinie Poradowskiej oraz Dawidowi Bilskiemu.

Ewelina pełniła funkcję Dyrektora ds. Public Relations przy Zarządzie ELSA Warszawa kadencji 2010/2011. Zorganizowała dwie odsłony projektu „ELSA na Twoim Wydziale”, a także konferencję naukową „Za wyborczą kurtyną, czyli jak kreowany jest wizerunek polityków”. Ewelina reprezentowała również ELSA Warszawa na Walnym Zebraniu Delegatów.

Dawid pełnił funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi przy Zarządzie ELSA Warszawa kadencji 2010/2011. Był współorganizatorem licznych konferencji naukowych, m. in. lokalnej „Prawnik internacjonalista. Ścieżka kariery w służbie zagranicznej”, lokalnej „Ocalić od zatracenia. Polska wobec osób uzależnionych.” lub ogólnopolskiej „Lobbing w procesie stanowienia prawa”. Dawid brał udział w licznych ogólnopolskich i lokalnych zjazdach: OSW, OSJ oraz WSI (jeden z nich, Wyjazd Szkoleniowo-Integracyjny do Kazimierza Dolnego w marcu 2010 roku, zorganizował osobiście). Pomagał również przy organizacji Study Visit Praga-Warszawa w maju 2010 roku.

Dziękujemy Wam za ciężką pracę na rzecz Stowarzyszenia i serdecznie gratulujemy!

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42