Nowa droga otwarcia dostępu do zawodów prawniczych

Jakie zmiany w ustawie o państwowych egzaminach prawniczych przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości? Czy dostęp do wymarzonego zawodu prawniczego będzie wreszcie łatwiejszy? Co o zmianach myślą studenci? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznasz na debacie Nowa droga otwarcia dostępu do zawodów prawniczych.

Spotkanie odbędzie się 25 czerwca 2008 r. (środa) o godzinie 12 w sali Collegium Iuridicum II na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Warszawa, ul. Lipowa 4).


Nowa droga otwarcia dostępu do zawodów prawniczych- plakat

W debacie udział wezmą:

  • Zbigniew Ćwiąkalski – Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
  • Jacek Czaja – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
  • Iwona Kujawa – Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi MS

Pozostawienie dotychczasowego modelu naboru na aplikacje – w opinii Ministra Sprawiedliwości – doprowadzi wkrótce do całkowitej niewydolności systemu szkolenia. Liczba adwokatów czy radców prawnych będzie malała w małych ośrodkach, a w dużych aglomeracjach zbyt duża liczba aplikantów spowoduje obniżenie jakości kształcenia. Źle wyszkoleni aplikanci nie będą w stanie zdać egzaminu zawodowego. W perspektywie kilku lat mogłoby spowodować to ograniczenie możliwości dostępu obywateli do pomocy prawnej.

Dostęp do aplikacji, jaki obowiązuje na mocy ustawy z 30 czerwca 2005 roku, nie przesądza wprost o zwiększeniu liczby adwokatów czy radców prawnych. Celem aplikacji jest przygotowanie do wykonywania każdego z zawodów prawniczych, a podstawą kształcenia – zdobywanie doświadczenia pod okiem patrona. Tymczasem przy ogromnej liczbie aplikantów w dużych aglomeracjach, znalezienie dla każdego z nich patrona jest trudne, a samo szkolenie zbyt wielu aplikantów przez jednego patrona – nieefektywne. Uprawnienie do wykonywania zawodów prawniczych uzyskuje się dopiero po odbyciu 3,5-letniej, kosztownej aplikacji; zaliczeniu praktyk i kolokwiów. A ocena nabytych umiejętności następuje na egzaminie zawodowym, do którego aplikanci, niezależnie od miejsca kształcenia, powinni podchodzić z jednakowo wysokim poziomem wiedzy i doświadczenia. Uważamy, że jakość szkolenia w toku aplikacji winna być najwyższa dla każdego z aplikantów – w przeciwnym razie odbywanie aplikacji może okazać się dla wielu młodych prawników kosztownym, ale iluzorycznym i nieskutecznym sposobem dojścia do zawodu. Nie posiądą bowiem wiedzy w stopniu umożliwiającym zdanie egzaminu zawodowego, warunkującego nabycie uprawnień adwokata czy radcy prawnego.

Konieczne jest zatem wprowadzenie zupełnie nowych zasad otwarcia dostępu do zawodów prawniczych. Wypracowanie systemu proporcjonalnego rozmieszczenia aplikantów na terenie całego kraju, tak aby zapewnić wysoką jakość kształcenia oraz równomierny przyrostu liczby radców prawnych, adwokatów i notariuszy w każdej z izb lub rad, w zależności od ich wielkości i możliwości szkoleniowych. Ma to stanowić gwarancję zarówno właściwego przygotowania zawodowego aplikantów, jak również szerokiego dostępu obywateli do pomocy prawnej w całej Polsce.

Organizator debaty: Ministerstwo Sprawiedliwości, Wydział Informacji – tel. (22) 52 12 608, 0 500 166 870

Współorganizator: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Patroni medialni: Gazeta Prawna, Prawnik.pl.

Podziel się


Fatal error: Call to undefined function get_ssb() in /home/elsawarszawa/ftp/wp-content/themes/wordpress-bootstrap-master/single.php on line 42